نشست مجازی پیروز حناچی با خبرنگاران/کرونا هزینه شهرداری را زیاد و درآمدش را کم کرد

دوشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۵۱ | کد مطلب: ۲۹۱۱۷
نشست مجازی پیروز حناچی با خبرنگاران/کرونا هزینه شهرداری را زیاد و درآمدش را کم کرد