چرا خودروسواران آزادانه در مناطق حفاظتی جولان می دهند؟!

حمله به چهار محیط‌ بان لرستانی با اسلحه سرد و گاز فلفل

يکشنبه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۳۸ | کد مطلب: ۲۹۰۸۷
حمله به چهار محیط‌ بان لرستانی با اسلحه سرد و گاز فلفل
چهار محیط بان در "منطقه حفاظت شده سفیدکوه" لرستان مورد حمله و ضرب و شتم اهالی خودروسوار قرار گرفته و زخمی شدند.
به گزارش اسکان نيوز حوالی ساعت ۲۱ روز شنبه ۱۱ مرداد محیط بانان این منطقه در حوالی محدوده روستای "قلابردی"، مشغول حفاظت شبانه بودند که که با چند فرد برخورد کرده و به رفتار آنها مشکوک شدند.

پس از دادن فرمان "ایست" و بی توجهی آنها به این فرمان، محیط بان ها بر اساس وظیفه سازمانی خود، به سمت آنها رفتند تا هویت و دلیل حضورشان در منطقه حفاظت شده را مشخص کنند؛ اما ورود یک خودرو سنگین با تعدادی سرنشین که از دوستان گروه اول بودند حادثه را به زیان محیط بانان شکل داد.

گروه خودروسوار که اسپری فلفل و سلاح سرد به همراه داشتند، به محیط بان ها حمله کردند و چهار محیط ‌بان را با چاقو و اسپری فلفل و چوب مورد ضرب وشتم قرار دادند.

این نخستین باری نیست که خودروسواران در مناطق طبیعی و چهارگانه و اراضی ملی جولان می دهند و با حفاظان طبیعت و ضابطان قضایی برخورد خشونت بار می کنند.

کارشناسان می گویند تا هنگامی که ورود خودروها به مناطق تحت حفاظت آزاد باشد این دست حادثه ها ادامه خواهد داشت.

از سوی دیگر آموزش جوامع محلی نیز یکی از راه های کاهش این تعارض ها و درگیری هاست. اگر جوامع محلی حاشیه مناطق حفاظتی آگاه شوند که حفظ حیات خود و فرزندان شان در گرو حفظ این مناطق است و در منافع این مناطق سهیم هستند به طور قطع، نه تنها این درگیری ها کاهش خواهد یافت، بلکه خود محلی ها در حفاظت با محیط بان ها و جنگل بان ها همراه خواهند شد.