گزارش های حسابرسی در نوبت طرح درصحن علنی شورا / ارسال تفریغ بودجه 97 به هیات رییسه

شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۳۳ | کد مطلب: ۲۹۰۶۸
گزارش های حسابرسی در نوبت طرح درصحن علنی شورا / ارسال تفریغ بودجه 97 به هیات رییسه
مدت ها است، خبری از گزارش های حسابرسی صورت های مالی شهرداری در صحن شورا نیست. آخرین گزارش مالی که در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت مربوط به صورت های مالی سال 93 بود.

این درحالی است که یکی از مهم ترین ابزار نظارتی شوراها ، گزارش های حسابرسی است. اما خبری از آن درصحن شورای شهر تهران نیست.

مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران با اشاره به این که حسابرسی های به طور مرتب در حال انجام است به اسکان نيوز می گوید: حسابرسی از شرکتها و سازمانها به طور  مرتب انجام شده  و نتایج  آن نیز به  سازمان و شرکت اعلام می شود و آنها نیز موارد مورد ابهام را  پاسخ می دهند و نتایج نهایی  در اختیار اعضای شورای شهر قرار می گیرد.

او ادامه می دهد : آنچه در صحن شورا ارائه می شود دو گزارش تفریغ  و تلفیق بودجه به شکل کلان  است که درحال  حاضر تفریغ بودجه سال 97 آماده است.

فراهانی تاکید می کند: گزارش های حسابرسی به هیات رییسه ارائه شده است و در نوبت  طرح درصحن علنی شورای شهر تهران  است و تصمیم گیری به عهده هیات رییسه است که  چه زمانی در صحن مطرح شود  .