سخنگوی شورا نسبت به تضییع بیت المال در معاونت شهرسازی شهرداری تهران تذکر داد

يکشنبه ۲۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۸ | کد مطلب: ۲۸۵۹۷
سخنگوی شورا نسبت به تضییع بیت المال در معاونت شهرسازی شهرداری تهران تذکر داد
رییس کمیته معماری و طرح های شهری شورای شهر تهران ارجاع مطالعات اصلاح ساختار توسط معاونت معماری و شهرسازی به یک شرکت مهندسی مشاور را تضییع بیت المال در شهرداری دانست و نسبت به آن تذکر داد ‌
به گزارش اسکان نيوز، علی اعطا روز یکشنبه اظهار کرد: شورای شهر بر اساس بند ۸ و ۳۰ ماده ۸۰ قانون شوراها، وظیفه داریم بر حسن اداره امور مالی شهرداری نظارت کرده و به عنوان نمایندگان مردم تا ریال آخر از بودجه شهرداری حفاظت کنیم.

وی ادامه داد: بخش متولی اصلاح ساختار در شهرداری تهران می گوید که از انجام چنین مطالعاتی مطلع نبوده و بعد از اطلاع هم، دیده اند نتیجه این مطالعه قابل استفاده نیست

عضو شورای تهران ادامه داد: در پیش نویس تهیه شده در این قرار داد هم هیچ تغییری در معاونت شهرسازی و معماری ایجاد نشده است.

وی افزود: این قرار داد مانند این است که آقای دکتر مظاهریان در معاونت برنامه ریزی بابک مشاور در حوزه ساختار و تشکیلات قرارداد مطالعات طرح تفصیلی منعقد کند و معاونت شهرسازی از چنین چیزی مطلع نباشد.

اعطا ادامه داد: اخیرا در مطالعات معاونت معماری و  شهرسازی دستور کاری به یک شرکت مهندس مشاور معماری و شهر سازی  در قالب یک قرارداد موجود داده شده و صورت وضعیت ارسال شد و گویا مبالغی هم پرداخت شده است.

وی با طرح این سوال که این چه نوع اداره امور مالی شهرداری است، اظهار داشت: من این موضوع را تضییع حقوق بین المال ، سوء مدیریت در حفظ دارایی ها و اموال نقدی شهرداری، می دانم و بر اساس بند ۳۰ ماده ۸۰ قانون، که ناظر بر اعلام چنین مواردی به شهرداری است، به شهرداری تذکر می دهم و درخواست پیگیری، برخورد با معاونت شهرسازی توسط شهردار محترم و پاسخگویی و توضیح ایشان را دارم.

اعطا ادامه داد: امیدوارم این موضوع و این نوع اتفاق که متاسفانه ما از بخش عمده ای از آن باخبر نمی شویم، در شهرداری مرسوم نشود.