'{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_immediate'; ?>'{IMMEDIATE_NEWS_MAIN_BLOCK}']['func'] = 'Get_Main_Block_Child_immediate'; ?> على اعطا: به حناچى پيشنهاد متفاوتى دادم، استقبال كرد و دنبال نكرد/ توافق براى آزادسازى كل ٠٦ شدنى است - اسکان نيوز

على اعطا: به حناچى پيشنهاد متفاوتى دادم، استقبال كرد و دنبال نكرد/ توافق براى آزادسازى كل ٠٦ شدنى است

شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹ ساعت ۲۳:۱۱ | کد مطلب: ۲۸۵۷۷
على اعطا: به حناچى پيشنهاد متفاوتى دادم، استقبال كرد و دنبال نكرد/ توافق براى آزادسازى كل ٠٦ شدنى است
برخى اعضاى شورای اسلامی شهر تهران از توافق شهرداری و ارتش راضی نیستند.
به گزارش اسکان نيوز، خبر خوش تبدیل پادگان ۰۶ ارتش در پاسداران به بوستان عمومی ارتش، در ماه‌های گذشته به سرعت در رسانه ها پيچيد، اما برخى اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم، از کلیات این توافق راضی نبودند، آنان معتقدند که همه پنجاه هکتار وسعت پادگان ۰۶ ارتش باید در اختیار شهروندان قرار گیرد.

‎علی اعطا سخنگوى شوراى شهر تهران در واکنش به این توافق مى گويد: ‎من معتقدم معاونت شهرسازى شهردارى كه بايد اين كار را به سمت بهترين توافق ممكن سوق مى داد، مدبرانه عمل نكرد. اين معاونت شهرسازى بود كه مى بايست ابتكار عمل را در دست مى گرفت و راهكارهاى مناسب و ممكن پيشنهاد كند و  ببرد و روى ميز شهردار بگذارد. نبايد برخى معاونت ها در حد يك اپراتور عمل كنند.

‎وى ادامه داد: ‎دغدغه اى كه ما در رابطه با ٠٦ مطرح كرديم، از جنس دغدغه مقام معظم رهبرى است كه در سالهاى قبل دستور ايشان موجب حفظ همه عرصه قلعه مرغى و اراضى بوستان ياس فاطمى شده است.

‎اعطا پيش از اين خبر داده بود شش ماه پيش به شهردار تهران پيشنهاد متفاوتى ارايه داده كه با استقبال حناچى مواجه شده بود. وى در اين خصوص مى گويد: ‎به شهردار پيشنهاد کردم طرحى براى "افزایش محدوده شهر تهران" به میزانی که سهم ارتش در آن تامین شود به شورایعالى شهرسازی ببرید و مصوبه بگیريد و در بخش الحاقى، سهم ارتش را تامين كنيد. خير و صلاح شهر و همه شهروندان و شهردارى و ارتش در همين كار است.

‎‏وى افزود: در این صورت با اندكى افزایش در محدوده شهر و تامین سهم ارتش در آن محدوده جديد می‌شد همه این ٥٠هكتار را آزاد كرد.

‎اعطا در این خصوص تاکید کرد که آزادسازى ٣٥هكتار از ٥٠ هكتار پادگان ٠٦ در توافق شهردارى و ارتش حتما كار بزرگى است، اما بهترين كار ممكن نيست.

‎وی افزود: آنچه مايه نگرانى است سرنوشت ١٥هكتار باقيمانده است كه طبق مصوبه شورايعالى شهرسازى قرار است در آن ١٥ هكتار، ٦٣٠هزار مترمربع بنا در محدوده پرتراكم و پرترافيك پاسداران ساخته شود.

‎وی با بیان اینکه احقاق حقوق ارتش برای شورا اهميت دارد، گفت: این پیشنهاد شاید میتوانست منجر به آزادسازی همه ٥٠ هكتار به روی شهروندان شود و حقوق ارتش به صورت تمام و كمال در نقطه ديگرى از شهر تامين شود.

‎وی تأکید کرد که فرصت هنوز باقی است اما الان كار دشوارى است و اميدوارم با توجه به مطالبه اى كه ما داريم و پيشنهادى كه مطرح مى كنيم، تجديدنظر صورت گيرد.

‎از سوی دیگر محمدجواد حق شناس نامه ای را با امضای ۶ عضو شورای در صحن شورای شهر قرائت کرد، كه در اين نامه تذكردهندگان خواستار اصلاح توافق شهرداری و ارتش بر سر بوستان ۰۶ شدند.

‎در اين نامه آمده است بررسی ها نشان می دهد نتایج حاصله از مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و تفاهم نامه های مربوط به این موضوع میان شهرداری و ارتش جمهوری اسلامی ایران، با "گزینه های مطلوب و ممکن" که می توانست در دستور کار قرار گیرد و تضمین کننده حداکثری حقوق شهر و شهروندان و مدیریت شهری از یک سو و منافع ارتش جمهوری اسلامی ایران از دیگر سو باشد، فاصله جدی وجود دارد.  

‎گفته مى شود شهردارى هنوز پاسخى به تذكر ٦ عضو شورا، يعنى اعضاى كميسيون فرهنگى و اجتماعى (حق شناس، مسجدجامعى، فخارى، نظرى، خليل آبادى) و اعطا سخنگوى شورا و عضو كميسيون شهرسازى در رابطه با توافق ٠٦ نداده است.