هشدار دولت به صادرکنندگان:

کارت‌های‌ بازرگانی که درصد بازگشت ارز آنها صفر است، تعلیق خواهد شد

دوشنبه ۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۱۹ | کد مطلب: ۲۸۲۱۵
اسکان نيوز: بنابر اعلام این وزارتخانه، این تصمیم در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات اتخاذ شده است و براساس آن کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از اول تیرماه تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهد آمد.

وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد که عملیات تعلیق کارت‌های بازرگانی بر مبنای اختیارات وزارت صنعت بر اساس تبصره بند ٦ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص کارگروه پایش رفتار تجاری انجام می‌شود.

این وزارتخانه به صادرکنندگان هشدار داد که مکلفند تا پایان تیرماه مطابق با برنامه زمانی بانک مرکزی، نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود اقدام کنند، در غیر این صورت، اقدامات تکمیلی در مورد آنها انجام خواهد شد.
 
مرجع: ایسنا