آتش مراتع کرمان را تهدید می‌کند

يکشنبه ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۰۷ | کد مطلب: ۲۷۴۴۵
آتش مراتع کرمان را تهدید می‌کند
اسکان نيوز: مرجان شاکری، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان افزود: بارش های فراوان طی سال گذشته و سال جاری در کرمان همانند بسیاری از نقاط کشور، موجب رویش قابل توجهی گیاه در مراتع این استان شده که در صورت رعایت نکردن در فصل گرم سال، احتمال وقوع آتش سوزی در مراتع و جنگل‌‌ها افزایش می‌یابد.

وی با تاکید بر این‌که گردشگران بعد از روشن کردن آتش در مراتع از خاموش شدن آن اطمینان حاصل کنند، تصریح کرد: حجم انبوه گیاهان خشک موجب گسترش وسیع آتش در مراتع می شود که خسارات جبران‌ناپذیری را به محیط زیست وارد می‌کند.

شاکری با اشاره به تکرار آتش‌سوزی در مراتع و محیط زیست طی سال گذشته و سال‌های قبل از آن در مراتع استان کرمان از گردشگران خواست بعد از پایان یافتن شیوع کرونا در صورت حضور در مراتع از روشن کردن آتش خوداری یا در صورت روشن کردن آتش از خاموش شدن کامل آن اطمینان حاصل کنند.

وی افزود: گردشگران به محض مشاهده آتش‌سوزی در مراتع و محیط زیست سریع با شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان با اشاره به مخاطرات زیست محیطی از جمله پدیده گرد و غبار، خشکسالی، آلودگی آب و خاک و آتش‌سوزی، تصریح کرد: دامن زدن به هر کدام از این مخاطرات می تواند برای محیط زیست به بحران تبدیل شود.

وی با تاکید بر اینکه بیشتر آتش‌سوزی مراتع در مناطق سخت گذر و کوهستانی اتفاق می‌افتد، اظهار کرد: اطفا حریق در این مناطق بسیار دشوار است و زمان می‌برد. 

وی با بیان این‌که بهار امسال سرسبزترین بهاری است که حداقل در طول حداقل ۱۰ سال گذشته، کشور و استان کرمان آن را تجربه کرده است، گفت: رعایت اصول ایمنی برای حضور در طبیعت امری مهم است.

سال گذشته ۹۰ درصد وقوع آتش سوزی های مراتع طبیعی در استان کرمان به دلیل عامل انسانی رخ داد.

آتش‌سوزی یکی از آشفتگی های رایج در اکوسیستم جنگلی است که به صورت طبیعی یا مصنوعی ایجاد شده و در هر دو حالت تاثیرات قابل توجهی را بر ساختمان و ترکیبات خاک، موجودات زنده خاکزی، چرخه آب و پوشش گیاهی جنگل برجای می‌گذارد.

آتش‌سوزی‌های شدید و کنترل نشده منجربه تغییر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک شده و با کاهش مواد آلی، چرخه عناصر غذایی را تحت تاثیر قرار می دهد.

تغییر خاک تحت تاثیر آتش به دلیل حرارتی است که تولید می‌شود و برای تغییر در خصوصیات شیمیایی و در پی آن تغییرات فیزیکی و بیولوژیکی کافی است.

بارش نزولات آسمانی در ابتدای سال جاری هرچند مردم کرمان را با سختی‌هایی مواجه کرد و در برخی موارد خسارت‌هایی را به بار آورد اما از طرف دیگر منظره‌های زیبایی از گیاهان بهاری به محیط زیست این استان هدیه کرده است.

براساس آمارها سالانه به ‌طور میانگین حدود ۵ هزار هکتار از مراتع ایران دچار آتش‌‌سوزی می‌شود که خسارت‌های جبران‌‌ناپذیری به منابع طبیعی وارد می‌کند.
 
مرجع: ایرنا