‎آینده پژوهی ضرورت نظام آموزشی و حرفه ای معماری ایران است

يکشنبه ۸ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۰۴ | کد مطلب: ۲۴۸۲۲
‎آینده پژوهی ضرورت نظام آموزشی و حرفه ای معماری ایران است
به گزارش اسکان نيوز، در این نشست تخصصی ابعاد مختلف آینده پژوهی در معماری ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و راهکارهایی  در حوزه  توسعه معماری ایران در پرتو نظامهای آینده پژوهانه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت

‎دکتر راضیه لبیب زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، با اشاره به اهمیت و ضرورت آینده پژوهی در زمینه های گوناگون علمی از جمله معماری و شهرسازی، محورهای پیش روی آینده پژوهی در معماری ایران را تشریح و با اشاره به لزوم ایجاد نسخه بومی آینده پژوهی معماری مبتنی بر اصول جهان بینی و ارزشهای فرهنگی اسلامی-ایرانی ،بر اهمیت مطالعه و پژوهش و ارائه الگوهای کارامد در این زمینه تاکید کرد.

‎در ادامه دکتر ایرج اعتصام،  در خصوص لزوم بکارگیری آینده پژوهی در آموزش معماری در ایران و ارزیابی محتوای دروس نسبت با مباحث مرتبط با آینده معماری ایران تاکید نموده و با اشاره به رشد روزافزون تحولات در عرصه های مختلف علوم از جمله فناوری، هماهنگی آموزش معماری با روندهای مطلوب توسعه علوم در دوران معاصر را با نگاه به آینده خاطر نشان کرد.

‎  مهندس امیرمنفردپور نیز ، با بررسی نمونه هایی از معمار آینده نگر، بر زمینه های ارزیابی مطالعات امروزه معماری و شهرسازی جهان با نگاه به آینده اشاره نموده و عواملی نظیر تغییرات زیست محیطی، دگرگونی الگوهای آب و هوایی، تحولات گسترده فناوری و غیره به عنوان زمینه اصلی این طراحی ها مورد توجه قرار داد.

‎در خاتمه افقهای پیش رو پیرامون امکان سنجی اینده پژوهی در نظام اموزشی،پژوهشی و حرفه ای و ایجاد فرصت ها در معماری ایران مطرح گردید

پرونده ویژه ۰ پرونده