در نامه حناچی ابلاغ شد:

ساماندهی، حفاظت و احیای تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبیعی شهر سنندج

سه شنبه ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۰۶ | کد مطلب: ۲۴۷۳
بخش های مهم خبر
  • دبیر شوراعالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به استاندار کردستان، مصوبه شوراعالی را درباره ساماندهی، حفاظت و احیا تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبیعی شهر سنندج با تاکید بر ارتقا کیفیت محیط‌شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیا عرصه‌های‌عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردشگری در شهر سنندج، ابلاغ کرد.

اسکان نيوز: پیروز حناچی، دبیر شورا عالی شهرسازی و معماری ایران در نامه‌ای به زاهدای استاندار و رئیس شورا برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، مصوبه شورا را درباره ساماندهی، حفاظت و احیای تپه‌ها و چشمه‌ها در منظر طبیعی شهر سنندج، ابلاغ کرد.
 
در نامه دبیر شورا عالی شهرسازی و معماری ایران به استاندار کردستان آمده است: متعاقب تصمیم خردمندانه استاندار محترم کردستان و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۹۴.۳.۹ شورا عالی درخصوص شهرهای کردستان و شهر سنندج، نظر به استماع گزارش اداره کل راه و شهرسازی کردستان پیرامون ضرورت توجه ویژه به منظر طبیعی شهر سنندج و اهمیت عناصر طبیعی (تپه‌ها و چشمه‌های‌شهری) در شکل‌دهی ساختار و استخوان‌بندی کالبدی فضایی شهر سنندج، شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران به جهت ارتقای کیفیت محیط‌شهری از جنبه تجدید ساختار شهر و احیای عرصه‌های عمومی و فضاهای باز و سبز شهری و توسعه گردشگری در شهر سنندج در جلسه مورخ ۹۵.۱۲.۳ مقرر می‌دارد:
 
الف- در خصوص تپه‌های واقع در محدوده شهر، به جهت جلوگیری از ساخت‌وسازهای بعدی بدون‌برنامه از این تاریخ به بعد ضمن تثبیت کاربری فضای‌سبز در این تپه‌ها (مطابق نقشه پیوست)، اداره کل راه و شهرسازی مکلف است با همکاری شهرداری و با نظارت استاندار محترم نسبت به تهیه طرح ویژه ساماندهی تپه‌های سنندج با رویکرد ساماندهی فضاهای سبز و باز در جهت تعیین نقش تپه‌ها در شهر، ایجاد عرصه‌های‌عمومی، توجه به منظر طبیعی و منظور داشتن ظرفیت‌های گردشگری غیرمتمرکز ظرف مدت ۹ ماه تهیه و به کمیته تخصصی معماری، طراحی‌شهری و بافت‌های واجدارزش ارایه نماید. (در این چارچوب تهیه طرح‌های موضعی هریک از تپه‌ها جهت اقدامات اجرایی توسط شهرداری، تعیین خواهد شد.)
 
تبصره: صرفا محدوده‌های نظامی موجود، ضمن تاکید بر عدم ساخت‌وساز با رعایت موارد زیست‌محیطی و جنبه‌های طراحی شهری تثبیت می‌شود.
 
ب- در خصوص تپه‌های واقع در حریم شهر، ضمن ممنوعیت هرگونه ساخت‌وساز، مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان نسبت به بازنگری سند پهنه‌بندی حریم شهر سنندج مطابق دستورالعمل تدوین سند پهنه‌بندی حریم مصوبه مورخ ۹۵.۱۱.۱۸ شورای‌عالی ظرف مدت یک ماه اقدام و مراتب را جهت ابلاغ مجدد به دبیرخانه شورای‌عالی ارسال نماید.
 
ج- در خصوص چشمه‌های شهر سنندج با توجه به اهمیت این چشمه‌ها در شکل دهی به روددره‌ها و چرخه اکولوژیک شهر، موقعیت و مسیرهای دقیق این چشمه‌ها توسط شهرداری، شناسایی و برنامه و طرح احیا تدریجی روددره‌ها و رفع انسداد مسیر چشمه‌ها و جلوگیری از هدر رفت آن‌ها توسط وزارت نیرو با همکاری سازمان محیط‌زیست و شهرداری سنندج تهیه و توسط اداره کل راه و شهرسازی و با نظارت استانداری محترم کردستان به شوراعالی ارایه شود.
 
د- با توجه به سابقه تاریخی روخانه‌ای دره بیان و قشلاق در استخوان‌بندی شهر و تغییرات بعدی آن‌ها در تبدیل به کانال اصلی فاضلاب، شهرداری با همکاری وزارت نیرو و سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری نسبت به امکان‌سنجی احیا ادامه رودخانه و احیا محور گردشگری پیرامون آن‌ها و با نظارت استانداری محترم کردستان ظرف مدت یکسال اقدام و نتیجه توسط اداره کل راه و شهرسازی به شوراعالی ارایه شود.
 
ه- نظر به اهمیت کوه آبیدر به عنوان مهمترین عنصر شکل‌دهنده هویتی به منظر و ساختار شهر و ضرورت جلوگیری از ساخت‌وسازهای مخدوش‌کننده منظر شهری این کوه در دامنه‌ها، شهرداری با هماهنگی اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تعیین خط حداکثر تراز ارتفاعی ساخت‌وساز اقدام و پس از تصویب در کمیسیون ماده پنج به دبیرخانه شوراعالی ارایه نماید.
مرجع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی