بازآفرینی شهری و دوری گزینی از فروش شهر تنها راه نجات شهرهاست

پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۷ | کد مطلب: ۲۳۸۲۷
بازآفرینی شهری و دوری گزینی از فروش شهر تنها راه نجات شهرهاست
اسکان نيوز: عباس آخوندی، وزیر سابق راه و شهرسازی  در مجمع مشورتی کمیسیون‌های شهرسازی شوراهای اسلامی مراکز استانها با بیان این مطلب گفت:  در وضعیت فعلی شهر ما میراث دار دوره غلبه سودا گری افراطی بر شهرهاست. امروز تمام شهرها بیش از آن‌که از منظر کیفی مورد توجه باشد از منظر اهمیت مبادله مورد توجه بوده و کالایی شدن و ارزش مبادله شهرها بحث درجه دوم بوده است.

وی چالش قابلیت زندگی و چالش قابلیت حرکت را دو چالش اساسی امروز شهرها عنوان کرد و افزود: راهکار اصلی از نظر من سه بخش دارد. اول بازآفرینی شهری، یعنی فضاهای شهر در اختیار مردم قرار گیرد و حاکمیت قانون و حکمروایی شهری مردم سالار ترویج شود.

نبود طرح آمایش و رشد سریع شهرها دلیل اصلی وضعیت امروز نیست بلکه سوداگری شهری و نهادی توسط نیروهای نزدیک به حاکمیت با استفاده از قدرت بوروکراسی شهری و نظام شهرداری‌ها سبب آن شده که تمام فضاهای شهری مردم به‌صورت کالا مبادله شده است.

وی حقوق شهر را به سه دسته تقسیم کرد و گفت: حق به شهر چیست؟ یعنی شهر یعنی محل زندگی آزاد برای شهروند است تا از زندگی خود لذت ببرد و حق انتخاب داشته باشد. استفاده از فضا طبیعی و رفت و آمد آزادانه، حرکت راحت و ارتباطات اجتماعی مطلوب، بهره مطلوب از اوقات فراغت از تفاسیر حق شهر است.

آخوندی تاکید کرد: آن‌چه امروز داریم آن است که تمام فضاهای عمومی شهر مالک پیدا کرده و قابل فروش است. فضای عمومی که متعلق به عموم بوده برای برقراری ارتباط و مشارکت و گفتگو، امروز مالک دارد و خرید و فروش می شود. دلیل این معضل چیست؟

وی ادامه داد: قرار بود مبنا انقلاب ما فرهنگی و کرامت انسانی باشد اما امروز هیچ چیزی در شهر وجود ندارد که قیمت نداشته باشد. در مثال روشن فضا پیرامون حرم رضوی یک پلازای صد در صد تجاری است. البته این پیوند فضای شهری با سوداگری تجاری ظاهر بسیار زیبایی دارد اما حق زندگی را از شهروند گرفته آنها را تبدیل به کالایی می کند تا مجبور شوند خود را بفروشند و از همان فضا زندگی خود بیرون بروند برای تبدیل محل زندگی خود به کالا قابل فروش جدید.

ارزش مبادله اصل شده و ارزش استفاده تبدیل به موضوع فرعی

وزیر سابق راه و شهرسازی با اشاره به این‌که امروز ارزش مبادله اصل شده و ارزش استفاده تبدیل به موضوع فرعی، گفت: این مشکل پاشنه آشیل از بین رفتن حقوق شهری است. اصلی‌ترین مساله شورا باید آن باشد تا مردم آنطور که دوست دارند بتوانند زندگی کنند. روی فضاهای عمومی نباید ارزش مبادله گذاشته شود. وسوسه غلبه ارزش مبادله بر ارزش استفاده به جان مدیریت شهری افتاده است.

آخوندی با تاکید بر این‌که قواعد سازمان شهرداری و طرز عمل آن یا رابطه بین مردم و شهرداری به عنوان حقوق شهری تعریف می شود اضافه کرد: کار شورا آنست که بر شهرداری ها در جهت اجرای این قوانین و تامین حقوق مردم مطابق اسناد نظارت کند.

اگر بخواهیم سازمان حکمروایی شهری را بررسی کنیم می بینیم در یک طرف شهرداری‌ها که دارای ایدئولوژی فروش مقررات شهری به قیمت مشخص در پیوند با سوداگران شهری هستند که بخشی از سوداگران هم از حاکمیت یا وابسته به آن‌ها هستند. در طرف دیگر شوراها که به دنبال نظارت بر این سازمان هستند تا به قانون پایبند باشد. لذا این کار بسیار دشوار است.

وی خاطرنشان کرد: نکته بسیار مهم در این مقوله مشارکت دادن مردم و ورود نهادهای مدنی است. فعال کردن نهادهای مدنی در استفاده از فضاهای شهری و حساس شدن نسبت به آن‌ها مهمترین راهکار اجرای قانون و کنترل سوداگری است. نباید از رشد سریع شهری نگران باشیم مهم این است که تلقی خود از شهر را اصلاح کنیم.

باید با صراحت اعلام کنیم که شهرهای ایران کالایی شده‌اند.

آخوندی همچنین گفت: تمام جریانات فکری امروز به دنبال فروش شهر هستند و شهرها پر شده‌اند از تعارض منافع.

تنها راه نجات پناه به قانون و حکمروایی شهری به‌جا مدیریت شهری است. مدیریت شهری به دنبال فروش شهر است اما حکمروایی شهری به دنبال ایجاد منافع عمومی است.

وی تاکید کرد: هیچ لزومی ندارد که اصرار کنیم همه شهرها شبیه هم باشند و شوراها باید مسئول حفظ حقوق اجتماعی باشند. در شهر تهران ظرف 20 سال گذشته برای نزدیک به 2 و نیم میلیون واحد مسکونی مجوز صادر شده که جمعیتی معادل 90 درصد جمعیت فعلی تهران را در خود جا می‌دهد.

این‌گونه در این شهر هیچ فضایی برای تفریح، گشت و گذار و تنفس وجود نداشته و شهر هیچ فضای عمومی ندارد.

اگر شهر برای زندگی است و آسایش؛ آن‌چه مهم است چگونگی ایجاد ارزش استفاده از فضاهای شهری است. اما این ارزش در برابر ارزش مبادله پدیده ای تاریخی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر مشهد، وزیر راه و شهرسازی بازآفرینی شهری را معاصر کردن فضا و زندگی شهری در روزگار جاری تعریف کرد و گفت: ارزش استفاده با فرهنگ و فناوری و سبک زندگی ارتباط مستقیم دارد. تمام شبکه‌های ارتباطی و اجتماعی ما دچار تحول شده‌اند لذا باید بتوانیم به شکل معاصر از آن‌ها بهره‌برداری کند نمی توانیم مشهد را از تاریخ 100 سال قبل از خود جدا کنیم.

توصیه می‌کنم این مجمع به بنیان‌ها و بازآفرینی شهری توجه بیشتری داشته باشد. هویت تاریخی شهر را باید مدنظر قرار داد و از نگاه کالایی که شهر را تماما تخریب و از نو بسازیم باید فاصله گرفت.