محمد لاله گزینه پیشنهادی شورای شهر پردیس برای شهرداری رد شد

سه شنبه ۱۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۵۵ | کد مطلب: ۲۳۶۳۵
محمد لاله گزینه پیشنهادی شورای شهر پردیس برای شهرداری رد شد
به گزارش اسکان نيوز اين كميته با توجه به پروندهاي مفتوح نامبرده در دادستانی پرديس و هيئت رسيدگي به تخلفات اداري استانداري تهران و كمبود سوابق اجرايي مؤثر، مصوبه شوراي شهر رودهن را رد كرده است.

گفتنی است شهردار سابق، یکی از اعضاء شورای شهر و تعدادی از مدیران شهرداری رودهن مدتی قبل به دلیل مسائل و تخلفات مالی بازداشت شده‌اند.