افشاگری کتایون ریاحی از تصمیم و اقدامش به خودسوزی جلوی قوه قضاییه

پنجشنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۴۲ | کد مطلب: ۲۲۵۷۸
این بازیگر نوشت: یک روز تاریک، تلخ و سیاهِ جور و ستم در اسفند ۹۵، تصمیم گرفتم جلوی قوه قضاییه خودسوزی کنم.

از چند نفری که می دانستند، تنها افشین یداللهی دست به کار شد، مثل همیشه، همچون یک فرشته...
مرا واداشت بمانم و چند روز بعد خودش رفت.

اکنون هستم، ماندم و پیروز شدم و همچنان با شجاعت هستم .

دخترم! سحر جان! متأسفم کسی نبود تو را از این کار منصرف کند.