در نامه معاون مسکن و ساختمان به مدیران کل راه و شهرسازی ابلاغ شد:

تکلیف مدیران کل راه و شهرسازی بر ثبت وقایع و مستندسازی حوادث‌ساختمانی

دوشنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۵ ساعت ۱۲:۴۶ | کد مطلب: ۲۱۸۸
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، بر ثبت وقایع و مستندسازی حوادث ساختمانی و ارایه گزارش آن به وزارت راه و شهرسازی تاکید کرد.

اسکان نيوز: حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در نامه‌ای به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌های سراسر کشور، بر مستندسازی وقایع و حوادث‌ساختمانی در استان تاکید کرد. در این نامه تصریح شده است که مدیران کل راه و شهرسازی باید گزارش مستندسازی وقایع و حوادث ساختمانی را طی گزارش مکتوب به وزارت راه و شهرسازی ارایه کنند.
 
در نامه معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی آمده است: گسترش ساخت‌وساز در کشور و وقوع حوادث ناگوار ساختمانی که منجر به صرف منابع هنگفت و بعضا غیرقابل جبران در این بخش می شود، ضرورت ثبت دقیق وقایع و تجزیه و تحلیل آن‌ها به منظور اتخاذ تدابیر مناسب از سوی تمامی دست اندرکاران و مسئولان برای جلوگیری از تکرار را طلب می‌کند. بدین منظور ضرورت دارد نسبت به ثبت و مستندسازی وقایع و حوادث ساختمانی در استان و تجزیه و تحلیل آن‌ها و ارسال گزارش به این حوزه معاونت اقدام شود. این گزارش در نشست‌های منطقه‌ای و سراسری مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و راهکارهای قانونی بهبود وضعیت کنونی و رفع موانع و تنگناها اتخاذ خواهد گردید.
 
همچنین اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران به عنوان دبیرخانه دائمی HSE موظف است با هماهنگی دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان نسبت به تهیه چک‌لیست‌ها و روش‌شناسی انجام کار و پایش و راهبری آن اقدامات مقتضی را معمول و ضمن طرح موضوع در نشست منطقه یک، نتیجه را گزارش نماید. لذا مقتضی است به قید فوریت نسبت به تشکیل کمیته‌ای متشکل از کارشناسان باتجربه در حوزه ساختمان و ضوابط و مقررات، تحت عنوان «کمیته ایمنی» در آن اداره کل اقدام و نتیجه را اعلام نمایید.
مرجع: پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی