لودرها برای چهارمین‌بار به جان بافت تاریخی میبد افتادند/ دادستانی حکم توقف تخریب بافت تاریخی میبد را صادر کرد

يکشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۸ | کد مطلب: ۲۱۴۴۲
لودرها برای چهارمین‌بار به جان بافت تاریخی میبد افتادند/ دادستانی حکم توقف تخریب بافت تاریخی میبد را صادر کرد
اسکان نيوز- میراث فرهنگی: ماجرا تخریب بافت تاریخی شهر میبد به حدود ۸ ماه پیش بازمی‌گردد. زمانی که هیات امنا چاه کشاورزی قدیمی میبد تصمیم به حذف آب چاه کشاورزی از مسیر قنات تاریخی میبد و از خانه‌های تاریخی شهر میبد گرفتند تا آب چاه را با لوله به زمین‌های کشاورزی منتقل کنند.

کشاورزی میبد به شیوه غرقابی است و رساندن آب از چاه کشاورزی به زمین‌های کشاورزی خود موجب هدر رفت ۷۰ درصد از آب در شهر میبد می‌شود.

شهرهای یزد، شهر بادگیرها، معماری خشتی و قنات‌ها است. سال ۵۷ اما زمانی که قنات ۳۰۰ ساله میبد با کم آبی مواجه شد، یک چاه برای رساندن آب به زمین‌های کشاورزی در این شهر حفر شد که مسیر آبرسانی آن همان مسیر قنات تاریخی شهر بود.

تنها چاه کشاورزی شهر میبد اکنون توسط یک هیات امنا اداره می‌شود که یکی از آن‌ها کارخانه کاشی دارد و دو تن دیگر اداره اماکن مذهبی شهر را برعهده دارند و برخی دیگر از ناظران شورای نگهبان در شهر میبد هستند.

هیات امنا چاه کشاورزی میبد ۸ ماه قبل بصورت خودسرانه و بدون داشتن مجوز از سازمان میراث‌ف رهنگی تصمیم به رساندن آب چاه کشاورزی که در مسیر قنات ادامه داشت و در مسیر خود از میان خانه‌های تاریخی، آسیاب قدیمی شهر، رختشویخانه تاریخی، قلعه فیروز و… می‌گذشت و تبدیل به عاملی برای ثبات معماری در خانه‌های تاریخی شهر میبد شده بود، گرفتند.آن‌ها با لودر و بولدوزر به جان بافت تاریخی میبد افتادند و کوچه‌هخای آشتی‌کنان این شهر را تخریب کردند و معماری ساباط گونه شهر را فروریختند و جریان آب را از خانه‌های تاریخی شهر میبد از دورن خانه‌های مردم از گذر رختشویخانه و آسیاب و قلعه فیروز این شهر بریدند و در لوله‌های پلی‌اتیلن کردند تا آب را به بهانه جلوگیری از هدر رفت آب، آب را با لوله به زمین‌های کشاورزی برسانند تا با شیوه غرقابی زمین‌ها را سیراب کنند. غافل از آن که در کشاورزی به شیوه غرقابی ۷۰ درصد آب هدر می‌رود.

۴۵۰ متر لوله‌گذاری در بافت تاریخی شهر میبد انجام شده است و حفاری برای لوله‌گذاری در ۱۵۰ متر دیگر از مسیر کافی است تا بافت تاریخی میبد شخم بخورد و با قطع آب از خانه‌های خشتی و بناهای تاریخی شهر میبد راه برای ترک خوردن خانه‌ها و حتی فروریختن آن‌ها نیز هموار شود.

چند ماه پیش اداره میراث‌ فرهنگی میبد که متوجه لوله‌گذاری در ۴۵۰ متر از بافت تاریخی با شخم زدن بافت تاریخی توسط لودرها شد فعالیت تخریبگران بافت تاریخی میبد را متوقف کرد و آب را از همان لوله به مسیر قنات در رختشویخانه تاریخی میبد بازگرداند.

اما هیات امنا دست‌بردار نبود و دوباره بدون مجوز بر لوله‌گذاری برای انتقال آب به زمین‌های کشاورزی اصرار کرد و پروژه را از سر گرفت. توقف و تداوم پروژه تا همین چند روز پیش نیز که شهرداری میبد مجوز ادامه پروژه لوله‌گذاری آب برای انتقال آب چاه کشاورزی آن شهر را صادر کرد، رفتارهای خودسرانه ادامه داشت.

دو روز قبل یگان حفاظت اداره کل میراث‌ فرهنگی استان یزد که به منظور جلوگیری از ادامه تخریب‌ها به شهر میبد رفته بود با برخوردهای زننده و الفاظ رکیک بانیان تخریب بافت تاریخی میبد به بهانه تامین آب برای زمین‌های کشاورزی و لوله‌گذاری در بافت تاریخی میبد مواجه شد.صبح دیروز نیز لودرها و بولدوزرها بار دیگر به جان بافت تاریخی میبد افتادند و از ۹ صبح تا ۱۲ ظهر حدود ۸۰ متر به عمق حدود ۵ متر از این بافت را حفاری کردند تا حرف خود را به کرسی بنشانند.

در حفاری‌های انجام شده دو روز گذشته اما چنگک لودرها به یک سازه معماری تاریخی برخورد و اینبار اداره میراث‌فرهنگی استان یزد بار دیگر ادامه پروژه را متوقف کرد.

اما دیروز نیز حفاری‌ها ادامه یافت و امروز صبح هم فعالیت تخریبی در بافت تاریخی میبد جریان یافت تا آن که مدیرکل اداره میراث‌ فرهنگی، صنایع‌ دستی و گردشگری استان یزد، ساعاتی پس از تداوم حفاری‌های خودسرانه دستور دادستانی یزد برای توقف پروژه حفاری به بهانه لوله‌گذاری برای تامین آب کشاورزی را گرفت و آن‌را به هیات امنا چاه کشاورزی شهر میبد که از ۸ ماه پیش در حال تخریب نشانه‌های تاریخی و هویتی این شهر هستند ابلاغ کرد.
 
مرجع: صدای میراث