درخواست وکیل "ستاد نجات آشوراده" از رییس سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور

ممنوعیت قانونی واگذاری 15 ساله جزیره آشوراده را به طور ویژه پیگیری کنید

يکشنبه ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۲۵ | کد مطلب: ۲۰۸۹۱
ممنوعیت قانونی واگذاری 15 ساله جزیره آشوراده را به طور ویژه پیگیری کنید
اسکان نيوز؛ الهه موسوی: محمد داس مه، وکیل ستاد نجات آشوراده" – سمنا- در گفت وگو با اسکان، از مغایرت های قانونی واگذاری جزیره آشوراده به "سازمان همیاری شهرداری های استان گلستان، جهت اجرای "طرح  گردشگری آشوراده" خبر داد.

او از نامه ای خبر داد که خطاب به خلیل آقایی رییس سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور نوشته و از آقایی درخواست کرده تا با توجه به مغایرت های متعدد قانونی واگذاری آشوراده، این تخلف ها را پیگیری کند.

در بخشی از نامه وکیل "ستاد نجات آشوراده" خطاب به خلیل آقایی آمده است:« بر اساس مواد "قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع" و "قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست" کاملاً مشخص و مبرهن است که واگذاری 15 ساله اراضی جزیره آشوراده که در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد و در دسته مناطق چهارگانه است جهت مستندات ارائه شده کاملاً ممنوع است.»

متن کامل این نامه در ادامه می آید.

ریاست محترم سازمان جنگل ها، مراتع وآبخیزداری کشور جناب آقای خلیل آقایی

لطفا این موضوع را به صورت ویژه بررسی و پیگیری نمایید:

نظر به اینکه حسب بند 4 ماده 31 "قانون حفاظت وبهره برداری از جنگل ها ومراتع" با آخرین اصلاحات، آن قسمت از اراضی جنگلی-جلگه ای، مراتع و بیشه های طبیعی که به عنوان حفظ و حمایت از نسل شکار در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان مناطق چهارگانه قرار دارد از شمول نص ماده 31 ذیل عنوان واگذاری مستثنی بوده و قابل واگذاری به غیر نمی باشد و نظر به اینکه در فصل ماده 31، مراد از "واگذاری"، عقد اجاره، آن هم صرفاً برای اشخاص حقوقی بوده، لذا واگذاری موقت جزیره آشوراده واقع در "پناهگاه حیات وحش میانکاله و در اختیار قرار دادن آن به "سازمان همیاری شهرداری های استان گلستان" برای مدت 15 سال، خلاف قانون بوده و مشمول ممنوعیت بند 4 ماده 31 قانون مارالذکر می باشد.

به طوری که قانونگذار، در راستای تأکید و عدم هرگونه واگذاری موقت، در مناطق چهارگانه محیط زیستی (مناطق مذکور در بند الف ماده 3 "قانون حفاظت وبهسازی محیط زیست" مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب 28/03/1353 در تبصره 5 اصلاحی ماده 33 همین قانون به صورت شفاف و روشن هر گونه واگذاری اراضی موضوع تبصره 4 ماده 31 را در این مناطق ممنوع اعلام نموده است)؛ لذا کاملاً مشخص و مبرهن است واگذاری 15 ساله اراضی جزیره آشوراده که در محدوده پناهگاه حیات وحش میانکاله قرار دارد و در دسته ی مناطق چهارگانه می باشد جهت مستندات ارائه شده کاملاً ممنوع است.

باتقدیم احترام
محمد داس مه
وکیل پایه یک دادگستری