نقدی بر رویکرد مدیریت شهری در نمای ساختمان‌

چهارشنبه ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۴۶ | کد مطلب: ۱۷۵۵۷
نقدی بر رویکرد مدیریت شهری در نمای ساختمان‌
اسکان نيوز: با توجه به شرایط نمای ساختمان‌ها در کلانشهرها و سایر بخش‌ها اعم از شهرها و شهرستان‌ها، این نشست سعی در نقد و بررسی رویکرد شهرداری‌ها و تاثیرگذاری این ارگان بر این حوزه‌ها داشت. در واقع تاثیرگذاری سازمان‌ها و نهادهای مربوطه در راستای تغییر ذائقه مردم و شکل دادن به شهرها، موضوع این نشست بود.

در این نشست، عبدالرضا گلپایگانی، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران؛ سید امیر منصوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و محمد سالاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران به عنوان اعضای پنل و سخنران حضور داشتند.

سلیقه مالک یا مدیریت شهری؟ اینکه نمای ساختمان‌ها باید با نظامی تعیین شده طراحی و اجرا شود مورد توافق تمام گروه‌هاست ولی سوال اصلی این است که کدام سلیقه الویت دارد؟

آنچه به نظر می‌رسد مدیریت شهری باید بجای شکل نما روی نظم آن سیاستگذاری داشته باشد. در این رویکرد هریک از کمیته‌های نما می‌توانند نقش مشورتی بین مردم و مدیریت شهری برقرار کنند. این راهبرد می‌تواند اختلاف سلیقه بین مدیریت شهری و مردم را ماهش دهد و به نقطه قابل قبول بین طیف اغتشاش و یکنواختی در نما دست یافت.

مدیریت حداکثری نما، موجب ایجاد سیمای مدیران جای سیمای مردمی می‌شود مه امر مطلوبی برای شهروندان نیست!
 

پرونده ویژه ۰ پرونده