فضاهای میراثی در شیوه‌نامه‌ی کسب و کارهای فرهنگی کجا قرار می‌گیرند؟

سه شنبه ۶ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۵:۱۶ | کد مطلب: ۱۵۸۲۷
فضاهای میراثی در شیوه‌نامه‌ی کسب و کارهای فرهنگی کجا قرار می‌گیرند؟
اسکان نيوز: دوشنبه پنجم آذر، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور برنامه‌ریزی اعلام کرد: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس شیوه نامه‌ای، از راه‌اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف حمایت می‌کند.» در این شیوه نامه فضاهای میراثی نیز مانند دیگر فضاهای موجود شهری مدنظر قرار گرفته‌اند، تا به گذرهای فرهنگی تبدیل شوند.

محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می‌گوید: اصل کار را قبول داریم، اتفاق فرهنگی خوبی است که می‌تواند رخ دهد ما نیز از آن استقبال می‌کنیم، اما این کار باید در مسیر مناسب خود انجام شود.

وی با تاکید بر وجود دستورالعمل‌های مشخص برای کاربری فضاها و بناهای تاریخی ادامه می‌دهد: ما  قوانین و دستورالعمل‌های خود را داریم، باید کاربری‌هایی که در شان بناهای تاریخی است به آن‌ها داده شود، که البته کاربری‌های فرهنگی معمولا مورد استقبال سازمان میراث فرهنگی قرار می‌گیرند، اما این کار باید مسیر خود را طی کند.

او بیان می‌کند: اگر قرار است مداخله‌ کالبدی در منطقه یا گذر فرهنگی روی بناهای تاریخی ایجاد شود، حتما باید حفاظت از بناهای تاریخی در دستور کار باشد.

طالبیان تاکید می‌کند: مطرح کردند این حرف به تنهایی مشکلی ندارد، اما در صورتی که نقطه‌ تاریخی  و میراثی مشخصی برای این تغییر کاربری‌ها مشخص شود، نخست باید به میراث فرهنگی اعلام کنند، تا ضوابط و قوانین میراثی مدنظر قرار گیرد، در واقع نحوه‌ اجرا و مداخله‌ طرح باید با همفکری سازمان و براساس ضوابط و در شأن بناهای تاریخی مورد توجه قرار گیرد.

علی‌اصغر سیدآبادی، مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در امور برنامه‌ریزی اعلام کرده است: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر اساس شیوه‌نامه‌ای، از راه‌اندازی کسب و کارهای فرهنگی و هنری در شهرهای مختلف حمایت می‌کند.

برای افزایش فضاهای فرهنگی و هنری و همچنین افزایش دسترسی مردم به آثار و رویدادهای فرهنگی و هنری، طرح تبدیل فضاهای موجود شهری به فضاهای فرهنگی و هنری اجرا می‌شود.

براساس این طرح از کسانی که بخواهند با تبدیل فضاهای موجود شهری چه فضاهای میراثی، چه فضاهای اوقافی و چه فضاهای دیگری که این قابلیت را دارند، به فضاهای فرهنگی و هنری، کسب و کار فرهنگی و هنری راه‌اندازی کنند، با ارایه تسهیلات از طریق صندوق اعتباری هنر حمایت می‌شود.»
 
مرجع: ایسنا