رئیس انجمن جنگلبانی ایران هشدار داد:

دست مرگ بر شانه های نحیف شمشادهای شمال کشور

شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۸ | کد مطلب: ۱۵۲۶۶
دست مرگ بر شانه های نحیف شمشادهای شمال کشور
اسکان نيوز: هادی کیادلیری، رئیس انجمن جنگلبانی ایران با انتقاد از مدیریت سازمان‌ها و جنگل‌ها در مورد حفظ و حراست از شمشادهای خزری، اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها در مورد نگهداری و جلوگیری از تشدید آفات گونه شمشاد بسیار ضعیف عمل کرده و حتی در اجرا پیشنهادات و راهکارهای متخصصین امر نیز ناتوان بودند.

کیادلیری از ضعف در سطوح بالا مدیریت سخن گفت و افزود: وقتی مدیریت ناتوان باشد برنامه‌ای نداشته و بدون برنامه دریافت اعتبار، ابزار و امکانات نیز غیرممکن است.

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات تعداد برآورد شمشادهای ازدست رفته را 40 میلیون اصله درخت عنوان و خاطرنشان کرد: اگر آمار شمشادهای ما 70 هزار هکتار بوده اکنون 40 هزار هکتار آن خشک شده و این در شرایطی است که آمار دقیقی در این باره وجود ندارد.

ضعف‌های آماری در مورد مختصات جنگل‌های شمال

وی در ادامه به تفاوت آماری دو نهاد مسئول در زمینه جنگل اشاره کرد و با انتقاد از داده آماری این دو نهاد مرتبط، گفت: موسسه تحقیقات جنگل و سازمان جنگل‌ها دو ارگان زیر نظر جهاد کشاورزی هستند که در گزارش منتشره از این دو نهاد، اختلاف 450 هزار هکتاری برای میزان سطح جنگل وجود دارد.

رئیس انجمن جنگلبانی ایران ضعف مبانی و پایه‌ای در ارائه آمار و ارقام را غیرقابل توجیه توصیف کرد و افزود: وقتی دو ارگان زیر مجموعه یک وزارتخانه چنین تفاوت فاحشی در ارائه آمار دارند دیگر نباید انتظاری از وزیر داشت که بتواند برنامه‌ریزی درستی در این زمینه داشته باشد.

کیادلیری تعداد گونه‌های جنگلی شمال کشور را 80 نوع برشمرد و خاطرنشان کرد: گونه‌های نادر نظیر "سفیدپلت"، "شمشاد" و "سُرخدار" در وضعیت بحرانی قرار داشته و ارقامی مانند "بلوط" و "مَمرَز" در معرض بحران قرار دارند.

راهکارهای حفظ و احیا جنگل

وی با بیان این‌که طرح تنفس جنگل بسیار دیر مطرح شد، تاکید کرد: این طرح زمانی مصوب شد که جنگل به مقدار زیاد مورد تاراج قرار گرفته و دستکاری، دستبرد و بهره برداری تا حداکثر ظرفیت از جنگل های شمال شده بود.

کیادلیری با طرح این سئوال که آیا فقط وظیفه ما در قبال جنگل بهره‌برداری از چوب است با انتقاد از عدم مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های ذی‌ربط، گفت: بهره برداری از چوب جنگل در تمام دنیا منسوخ شده و حال این‌که نصف جنگل های شمال کشور حتی طرح جنگل نداشته و حفاظت نمی شود.

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی واحد علوم و تحقیقات با اشاره به برنامه‌های و استراتژی‌های کوتاه و بلندمدت برای حراست از جنگل‌ها، خاطرنشان کرد: اجرای طرح تنفس جنگل، ندادن تغییرکاربری و توقف هرگونه بهره‌برداری از جنگل راهکارهای طولانی و کوتاه مدت هستند که به حفاظت جنگل‌ها کمک می‌کنند.

کیادلیری با یادآوری این مطلب که ویلاسازی، جاده‌سازی، پروژه‌های عمرانی بی قاعده و ریختن زباله در جنگل باعث آسیب به منابع و عرصه‌های طبیعی می ‎‌شود، تصریح کرد: دولت باید تکلیف خود را در شمال کشور روشن کند و با برنامه ریزی های کوتاه و بلندمدت مانع آسیب بیشتر شود.
وی الگوبرداری از عملکرد کشورهای توسعه یافته برای احیا و بقا جنگل را عنوان کرد و افزود: باید ایمان و اعتقاد داشته باشیم که برخی رویکردها مانند ریخت زباله در جنگل اشتباه است.

جنگل فدا ماندگاری کارخانه‌ها

رئیس انجمن جنگلبانی ایران احداث کارخانه‌ها را متناسب با ظرفیت جنگل‌های شمال ندانست و گفت: این قبیل کارخانه‌ها با جنگل‌های شمال همخوانی نداشته و نباید برای سرپا ماندن یک کارخانه جنگل‌های شمال کشور غارت شوند.

کیادلیری کل بهره‌برداری از جنگل‌ها برای مصارف کارخانه‌ها را 10 درصد اعلام کرد و با بیان این‌که نباید به خاطر این مقدار اندک، کل کارخانه‌های وابسته به چوب را تعطیل کرد، یادآورشد: باید در زمینه واردات چوب تصمیمات و ارزیابی‌های بیشتر و بهتری صورت گیرد.

کیادلیری در پایان خاطرنشان کرد: باید کاربری هر منطقه و ظرفیت آن شناسایی و مشخص شده تا بر اساس آن بتوان راهکار و برنامه‌ریزی مشخصی ارائه کرد.
مرجع: ایسنا