کبوتران برج نشین مرداویج اصفهان

ماجرای جالب کبوترخانه‌های اصفهان و تعداد آنها به روایت جهانگرد فرانسوی
پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۴ | کد مطلب: ۱۰۱۱۲
کبوتران برج نشین مرداویج اصفهان
اسکان نيوز: کبوترخانه‌ها بناهایی برج مانند و مختص اصفهان و شهرهای اطراف آن هستند. این سازه‌ها که به عنوان لانه برای کبوتران ساخته می‌شد، در واقع محلی بود که فضولات کبوتران در آن جمع شود تا یا به عنوان کود استفاده شده و یا فروخته شود.

شاردن جهانگرد فرانسوی در کتاب خود اشاره کرده‌است که تعداد کبوترخانه‌های اصفهان در دوره صفویه ۳ هزار برج بوده است.

برج  کبوتر مرداویج متعلق به دوره صفوی در میدانی در تقاطع خیابان آزادی و شیخ صدوق اصفهان قرار گرفته‌است.

ارتفاع برج کبوتر مرداویج ۱۸متر و قطر قاعده پایین آن ۱۶ متر است و ۱۵هزار کبوتر می‌توانند در آن جای بگیرند.

 
مرجع: چمدان