پایگاه خبری اسکان نيوز 25 شهريور 1398 ساعت 12:42 https://www.eskannews.com/news/22664/سیاست-ملی-شهری-ابزاری-کنترل-مهاجرت -------------------------------------------------- عنوان : سیاست ملی شهری؛ ابزاری برای کنترل مهاجرت -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: مهدی جمالی نژاد در نشست شهرداران استان تهران که در شهر صالحیه سخن می گفت، با اشاره به اهمیت توجه به مجموعه های شهری افزود: انجام مطالعات جمعیت با مولفه هایی چون توزیع، عوامل موثر در رشد جمعیت، ساختار جمعیت و خانوارها، چشم انداز آینده جمعیت در شهرها و روستاها از ابزارهای کنترلی موثر در شکل گیری شهرها هستند. جمالی نژاد با بیان اینکه توجه ویژه به مطالعات اقتصادی در طرح مجموعه شهری تهران و شهرهای اطراف برای توازن جمیعت ضروری است، گفت: در بخش اول با رویکردهای توزیع فضایی فعالیتها و اشتغال در مجموعه شهری در گذشته و حال و تحلیل مکان گزینی فعالیت ها و جمعیت در مجموعه شهری می توان توزیع مناسبی از جمعیت را برنامه ریزی کرد. وی با تاکید بر انجام دقیق مطالعات اجتماعی در مجموعه شهری تهران افزود: قشر بندی اجتماعی و مسکن، نظام اسکان در منطقه شهری تهران، توزیع شاخص های مسکن و خدمات اجتماعی در مجموعه شهری و پیش بینی قشربندی اجتماعی در منطقه شهری تهران می تواند الگوی مناسبی برای رفع نیازهای اجتماعی در شهر تهران و شهرهای پیرامونی آن و کاهش آسیبهای اجتماعی باشد. وی بر توجه به مطالعات زیست محیطی، کالبدی و حمل و نقل شهری در مجموعه شهری تهران برای ایجاد شرایط مناسب به منظور فراهم کردن شرایط پایدار در شهرهای استان تهران تاکید کرد. رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریها در ادامه بر اهمیت تهیه نقشه سیاست ملی شهری(NUP) اشاره کرد و افزود: تهیه این نقشه نیز یکی از سیاستهای کلیدی و مهم حوزه مدیریت شهری بوده و برای کشور ما نیز در حال تهیه و انجام است. وی سیاست ملی شهری را ابزاری دانست که دولت می تواند از آن برای کنترل و تغییر جمعیت شهرنشینی و کنترل جریان مهاجرت استفاده کند. جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه همواره به برخی مشکلات شهرهای استان تهران بخاطر نزدیکی به پایتخت و مشکلات شهرهای بزرگ این استان توجه اصولی نشده است، تصریح کرد: برای اینکه از رشد بی رویه پایتخت و شهرهای بزرگ استان تهران جلوگیری کنیم باید به شهرهای کوچک و روستاها توجه بیشتری داشته باشیم. وی افزود: از آنجا که جذابیت ساخت و ساز و عطش تراکم فروشی در شهرهای اقماری پایتخت به عنوان مادرشهر فراوان می باشد، قانونگرایی و جلوگیری از تخلفات ساختمانی از الزامات توسعه پایدار این شهرها به شمار می آید. رییس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در ادامه با بیان اینکه یکی از مهمترین اهداف شهرداری ها خدمت رسانی صادقانه به مردم و تلاش برای حل مشکلات آنها و ایجاد رضایتمندی در جامعه است، افزود: مدیریت های شهری در استان تهران، که دارای اهمیت ویژه ای است، باید برای بهبود کیفیت زندگی و افزایش امکانات زندگی برای همه شهروندان تلاش و ضمن احصاء مشکلات اصلی مردم با تهیه اطلس نیازسنجی برای رفع آنها برنامه ریزی کند. به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور، وی همچنین با اشاره به ظرفیت کمیسیون خاص کلانشهر تهران و سایر کلانشهرهای دولت، که رییس آن وزیر کشور است، گفت: با توجه به این ظرفیت می توانیم پیشنهادها و نظرات مربوط به مدیریت شهری استان تهران را در این کمیسیون مطرح و به صورت طرح و لایحه برای تصویب به دولت و مجلس ارایه کنیم.