پایگاه خبری اسکان نيوز 20 شهريور 1398 ساعت 11:25 https://www.eskannews.com/news/22562/سوله-۵۰۰-متری-یکی-مسئولان-شهریار-تخریب -------------------------------------------------- عنوان : سوله ۵۰۰ متری یکی از مسئولان در شهریار تخریب شد -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: حمید عسگری پور، دادستان عمومی و انقلاب شهریار از تخریب سوله ۵۰۰ متری در راستای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات خبر داد و اظهار کرد: سوله مذکور با دستور دادستانی در راستا اعمال تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی و باغات و با دستور دادستانی تخریب شد. دادستان عمومی و انقلاب شهریار خاطرنشان کرد: این سوله که متعلق به یکی از مسئولان شهرهای همجوار بود، توسط عوامل اراضی قلع و قمع شد. او در خاتمه با بیان این که دادستانی در زمینه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات که به صورت غیرمجاز انجام می شود هیچ گونه مسامحه ای نخواهد داشت، گفت: با قلمع و قمع صورت گرفته اراضی مذکور به حالت اولیه اعاده شد. گفتنی است؛ ۱۳ شهریورماه بود که دادستان عمومی و انقلاب شهریار از آزادسازی ۶۷ هزار و ۹۰۰ متر مربع از اراضی کشاورزی و باغات خبر داد.