پایگاه خبری اسکان نيوز 22 آذر 1396 ساعت 21:45 https://www.eskannews.com/news/7035/فراخوان-مناقصه-عمومی-شهرداری-تهران-حسابرسی-رسمی-سال-۹۶ -------------------------------------------------- عنوان : فراخوان مناقصه عمومی شهرداری تهران برای حسابرسی رسمی سال ۹۶  -------------------------------------------------- متن : به گزارش اسکان نیوز با توجه به ارجاع موضوع انتخاب حسابرس موضوع بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها به کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران و نظر اعضای کمیسیون مبنی بر برگزاری مناقصه عمومی به منظور تحقق عدالت و شفافیت، رئیس محترم کمیسیون، جناب آقای الویری، آگهی مناقصه را برای چاپ به روزنامه همشهری ارسال کرده اند. بر مبنای این آگهی، از کلیه موسسات حسابرسی دارای رتبه الف جامعه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی دارای مرتبه یک برابر دستورالعمل نحوه پذیرش و انتخاب موسسات حسابرسی سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور دعوت شده است تا حداکثر ساعت ۱۴ روز چهارشنبه ۹۶/۹/۲۹ نسبت به ارسال اطلاعات موسسه شامل توانمندی ها، سوابق حرفه ای در حسابرسی شهرداری ها، سازمان ها، شرکت ها و موسسات وابسته به شهرداری ها و سایر موسسات را در قبال اخذ رسید در پاکت دربسته مهمور به مهر آن موسسه تحویل دبیرخانه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران نمایند. کمییسیون برنامه و بودجه پس از ارزیابی کیفی درخواست ها نسبت به اعلام فهرست موسسات واجد شرایط برای مرحله دوم مناقصه اقدام و نتیجه را به اطلاع شرکت کنندگان خواهد رساند.