پایگاه خبری اسکان نيوز 23 شهريور 1398 ساعت 11:49 https://www.eskannews.com/news/22598/بازگرداندن-شهردار-اسبق-صدرا-طریق-اینترپل-دنبال-می-شود -------------------------------------------------- دادستان شیراز: عنوان : بازگرداندن شهردار اسبق صدرا از طریق اینترپل دنبال می‌شود -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: منوچهر قائدی، شهردار اسبق شهر جدید صدرا شهریور ماه سال گذشته به تحمل حبس و جزا نقدی محکوم شد اما همان زمان از کشور گریخته است. حیدر آسیابی گفت: بر اساس اتهامات و رای دادگاه قائدی ممنوع الخروج بوده و امکان خروج از مبادی قانونی را نداشته بر همین اساس نامبرده سال گذشته از طریق غیر قانونی از کشور خارج شده است. دادستان شیراز با تاکید بر این که وثیقه های ضامنان این فرد به مزایده می رود، بیان کرد: در حال حاضر وثیقه های مربوط به ضامنان این فرد که یکی در داخل استان و دیگری خارج از استان است به مزایده گذاشته شده است. ارتشا، مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر، مشارکت در جعل پروانه های ساختمانی از جمله اتهامات شهردار اسبق شهر صدرا بوده است. منوچهر قائدی شهردار اسبق صدرا به اتهام ارتشا به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان وجه نقد، ۲۱۰ عدد سکه بهار آزادی و یک دستگاه آپارتمان به ارزش ۳ میلیارد ریالبه ۱۵ سال حبس تعزیری، جزای نقدی معادل وجوه اموال محصله و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شد. وی به اتهام عدم اطلاع رسانی وقوع بزه در حوزه محل خدمت به ۳ سال حبس تعزیری و ۳ سال انفصال موقت از خدمات دولتی، به اتهام مداخله در معاملات و مناقصات شورای شهر به ۶ سال حبس تعزیری، ابطال کلیه معاملات ناشی از شرکت وی در مناقصه و به اتهام مشارکت در جعل پروانه های ساختمانی به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری، امحا و معدوم کردن کلیه اسناد مجعول و از جهت تتمیم کیفر به ۲ سال منع اقامت در شهرستان شیراز و ۲ سال منع خروج از کشور محکوم شده بود.