پایگاه خبری اسکان نيوز 5 تير 1398 ساعت 12:58 https://www.eskannews.com/report/20811/هشدار-کارشناس-سازمان-ملل-نسبت-خطر-آپارتاید-اقلیمی -------------------------------------------------- عنوان : هشدار کارشناس سازمان ملل نسبت به خطر "آپارتاید اقلیمی" -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: "فیلیپ الستون" گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فقر شدید گفت که حتی اگر اهداف جاری مقابله با تغییرات اقلیمی برآورده شود فقر،گریبان میلیون ها نفررا در دنیا خواهد گرفت. او همچنین گام هایی که نهادهای وابسته به سازمان ملل برای حل این مشکل برداشته اند را بسیار ناکافیخواند. الستون، کارشناس استرالیاییکه عضو هیات کارشناسان مستقل سازمان ملل است گزارش خود در این زمینه را روز دوشنبه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل داد. این گزارش مبتنی بر تحقیقات موجود است. یکی از هشدارهای اصلی گزارش این است که فقرای جهان احتمالا بیشترین ضربه را از افزایش دما خواهند خورد و این تغییرات به طور بالقوه باعث کمبود آذوقه و مناقشه خواهد شد. براساس این گزارش انتظار می رود حداقل ۷۵ درصد هزینه تغییرات اقلیمی به کشورهای درحال توسعه تحمیل شود؛ درحالی که نصف کم درآمدتر جمعیت جهان فقط مسئول انتشار ۱۰ درصد گازهای کربنی است. او گفت: آنهایی که کمترین نقش را در تصاعد گازهای گلخانه ای داشته اند... بیشترین آسیب را خواهند دید. وی همچنین هشدار داد که آثار گرمایش می تواند دستاوردهای ۵۰ سال اخیر در زمینه کاهش فقر را زایل کند. هیات میان دولتی تغییرات اقلیمی از سال ۲۰۰۷ میلادی هشدار داده که "فقیرترین فقرای جهان... بیشترین آسیب را خواهند دید." گزارشالستون به شدت از کم کاری در این زمینه به رغم هشدارهای متعدد در دهه های اخیر انتقاد می کند. به گزارش بی بی سی، او از جمله از ژایر بولسونارو، رئیس جمهور برزیل، به خاطر گشودن آمازون به روی صنعت معدنکاری و "تضعیف" حفاظت های زیست محیطی انتقاد کرد. در این گزارش دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز به خاطر "انتصاب لابی گرهای سابق در پست های نظارت" بر سیاست های آب و هوایی و "ساکت کردن و ایجاد ابهام در علوم اقلیمی" و همچنین لغو سیاست های حفاظت از محیط زیست هدف انتقاد قرار گرفته است.