کاوش‌های باستان‌شناسی از «سبزه‌میدان» قزوین

کاوش‌های باستان‌شناسی از «سبزه‌میدان» قزوین

عکس تزئینی است

دشت قزوین گرفتار بیماری و مسئولان در ناباوری

فصل سوم کاوش‌های باستان‌شناسی «خُله‌کوه» تاکستان آغاز شد

فصل سوم کاوش‌های باستان‌شناسی «خُله‌کوه» تاکستان آغاز شد

موافقت  منابع طبیعی قزوین با ۵ درصد پروژه «اوان»

موافقت منابع طبیعی قزوین با ۵ درصد پروژه «اوان»

مدیرکل محیط‌ زیست قزوین از پیوست زیست‌ محیطی پروژه «اوان» بی‌خبر است

مدیرکل محیط‌ زیست قزوین از پیوست زیست‌ محیطی پروژه «اوان» بی‌خبر است

گسترش آرامستان نوبلی باغستان قزوین را نابود می‌کند/ طمع مدیران شهری بلای جان میراث طبیعی

گسترش آرامستان نوبلی باغستان قزوین را نابود می‌کند/ طمع مدیران شهری بلای جان میراث طبیعی

ناقوس مرگ «دریاچه اوان» الموت به صدا درآمد

ناقوس مرگ «دریاچه اوان» الموت به صدا درآمد

اگر به تصمیم مسئولان باغستان بسنده کنیم، باغستان قزوین از بین می‌رود

اگر به تصمیم مسئولان باغستان بسنده کنیم، باغستان قزوین از بین می‌رود

«سد لاستیکی» تجاوز به حق‌آبه هزار ساله باغستان سنتی قزوین

«سد لاستیکی» تجاوز به حق‌آبه هزار ساله باغستان سنتی قزوین

خانه تاریخی مومنان قزوین درانزوا و فراموشی

خانه تاریخی مومنان قزوین درانزوا و فراموشی

ثبت اندج الموت به عنوان روستا ملی صنایع‌ دستی

ثبت اندج الموت به عنوان روستا ملی صنایع‌ دستی

ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین را از نابودی نجات می‌دهد

ثبت جهانی باغستان سنتی قزوین را از نابودی نجات می‌دهد

انتظار «گلیم اندج» برای ثبت ملی

انتظار «گلیم اندج» برای ثبت ملی

ماجرا کشف دندان کودک نئاندرتال در غار قلعه‌کرد

ماجرا کشف دندان کودک نئاندرتال در غار قلعه‌کرد

حفاران غیرمجاز میراث فرهنگی در الموت‌ دستگیر شدند

حفاران غیرمجاز میراث فرهنگی در الموت‌ دستگیر شدند

رونمایی از قدیمی‌ترین دندان انسان در قزوین

رونمایی از قدیمی‌ترین دندان انسان در قزوین

خانه تاریخی مومنان قزوین نفس‌های آخر را می‌کشد

خانه تاریخی مومنان قزوین نفس‌های آخر را می‌کشد

راه‌اندازی مرکز گردشگری زیست محیطی در قزوین

راه‌اندازی مرکز گردشگری زیست محیطی در قزوین

برج‌های ستاره پونک قزوین افشا می‌کنند یا تبلیغ؟

برج‌های ستاره پونک قزوین افشا می‌کنند یا تبلیغ؟

تبدیل روستاها به شهر فرصت یا آسیب

تبدیل روستاها به شهر فرصت یا آسیب

500 هزار نفر خواستار توقف محدودیت بیشتر برای اینترنت شدند

500 هزار نفر خواستار توقف محدودیت بیشتر برای اینترنت شدند

همه نادانند جز ...

همه نادانند جز ...

موتورسواری زنان؛ نه نامشروع نه فعل حرام

موتورسواری زنان؛ نه نامشروع نه فعل حرام

نگاهی به میراث جهانی یونسکو در سوئد

نگاهی به میراث جهانی یونسکو در سوئد

لابی یا کارگروه

لابی یا کارگروه