کوکبیه، پشتیبانی تازه نفس برای میزبانی‌های میقان

کوکبیه، پشتیبانی تازه نفس برای میزبانی‌های میقان

عکس تزئینی است

ثبت جهانی سنگ‌نگاره‌های «تیمره»

وضعیت سالم هوا اراک پس از ۱۰ روز

وضعیت سالم هوا اراک پس از ۱۰ روز

ادارات اراک به دلیل آلودگی هوا تعطیل شندند/امتحانات آنلاین برگزار می‌شود

ادارات اراک به دلیل آلودگی هوا تعطیل شندند/امتحانات آنلاین برگزار می‌شود

کشف یک مجموعه سنگ‌ نگاره جدید در استان مرکزی

کشف یک مجموعه سنگ‌ نگاره جدید در استان مرکزی

حاشیه‌نشینی تهدیدی جدی برای شهر اراک

حاشیه‌نشینی تهدیدی جدی برای شهر اراک

آثار سده‌های پنجم تا دهم هجری در معماری دستکند زیرزمینی تفرش کشف شد

آثار سده‌های پنجم تا دهم هجری در معماری دستکند زیرزمینی تفرش کشف شد

مرگ بنا حاج‌باشی در انتها خیابان جنت

مرگ بنا حاج‌باشی در انتها خیابان جنت

قطب صنعتی کشور هوا ندارد

قطب صنعتی کشور هوا ندارد

شاخص آلودگی هوای اراک ۱۴۸

شاخص آلودگی هوای اراک ۱۴۸

هفده روز  آلودگی مداوم هوای اراک

هفده روز آلودگی مداوم هوای اراک

چه کسی حالی از این بیمار محتضر می‌پرسد!؟

چه کسی حالی از این بیمار محتضر می‌پرسد!؟

پنجمین روز نفس تنگی اراک

پنجمین روز نفس تنگی اراک

آلودگی هوا اراک در چهار روز متوالی

آلودگی هوا اراک در چهار روز متوالی

روزگار نابسامان دره گردو اراک

روزگار نابسامان دره گردو اراک

سنگ قبرهای گورستان زرندیه ه عالم غیب پیوستند

سنگ قبرهای گورستان زرندیه ه عالم غیب پیوستند

کاوش در بخش دیگری از آتشکده فردقان فراهان

کاوش در بخش دیگری از آتشکده فردقان فراهان

اراضی قولنامه‌ای بستر تولد سکونتگاه‌های غیررسمی

اراضی قولنامه‌ای بستر تولد سکونتگاه‌های غیررسمی

افزایش فرونشست با بارگذاری‌ها بر روی زمین

افزایش فرونشست با بارگذاری‌ها بر روی زمین

این شهرها جانمان را تهدید می کنند!

این شهرها جانمان را تهدید می کنند!

گذری به مجموعه تاریخی-فرهنگی هامپی هند

گذری به مجموعه تاریخی-فرهنگی هامپی هند

تصاویر فضایی ناسا به مناسبت سی‌امین سالگرد تولد تلسکوپ هابل

تصاویر فضایی ناسا به مناسبت سی‌امین سالگرد تولد تلسکوپ هابل

سنگین‌ترین برف دهه گذشته که مادرید را سفیدپوش کرد

سنگین‌ترین برف دهه گذشته که مادرید را سفیدپوش کرد

فائزه هاشمی در پاسخ به برادرش: افرادی خطرناکتر از ترامپ کشور را تا مرز تلاشی برده‌اند

فائزه هاشمی در پاسخ به برادرش: افرادی خطرناکتر از ترامپ کشور را تا مرز تلاشی برده‌اند

نیم قرن چپاول منابع طبیعی ایران توسط نظام اقتصادی رانتیر

نیم قرن چپاول منابع طبیعی ایران توسط نظام اقتصادی رانتیر