ثبت‌های جهانی؛ محوری برای گفت‌وگو و صلح میان ملت‌ها

ثبت‌های جهانی؛ محوری برای گفت‌وگو و صلح میان ملت‌ها

برگ بَرنده «هورامان»؟

برگ بَرنده «هورامان»؟

ثبت جهانی «هورامان»

ثبت جهانی «هورامان»

ثبت جهانی هورامان در دستور کار نشست یونسکو

ثبت جهانی هورامان در دستور کار نشست یونسکو

گودال‌هایی که زمین را می‌بلعد!

گودال‌هایی که زمین را می‌بلعد!

کردستان زیر تیغ خشکسالی!

کردستان زیر تیغ خشکسالی!

اورامان در ویترین جهانی

اورامان در ویترین جهانی

محوطه‌های تاریخی جدید در مریوان شناسایی شدند

محوطه‌های تاریخی جدید در مریوان شناسایی شدند

ثبت جهانی هورامان تا پایان تیر

ثبت جهانی هورامان تا پایان تیر

روایتی از گورستان چهار هزار ساله سقز

روایتی از گورستان چهار هزار ساله سقز

اجرای طرح کاشی شکسته با موضوع سنندج شهر خلاق موسیقی

اجرای طرح کاشی شکسته با موضوع سنندج شهر خلاق موسیقی

ثبت ملی 24رشته صنایع دستی درکردستان

ثبت ملی 24رشته صنایع دستی درکردستان

ثبت ملی هشت مسجد تاریخی هورامان

ثبت ملی هشت مسجد تاریخی هورامان

تبدیل یکی از بناهای تاریخی سنندج به موزه موسیقی

تبدیل یکی از بناهای تاریخی سنندج به موزه موسیقی

اشیا باستانی ۳هزار ساله در سقز  کشف شد

اشیا باستانی ۳هزار ساله در سقز کشف شد

اطلس مناظر طبیعی تالاب بین المللی زریبار تهیه می‌شود

اطلس مناظر طبیعی تالاب بین المللی زریبار تهیه می‌شود

خطر آلودگی برای بیش از ۱۸ درصد منابع آب زیرزمینی کردستان

خطر آلودگی برای بیش از ۱۸ درصد منابع آب زیرزمینی کردستان

جواب گزارش محرمانه یونسکو برای ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات یک‌ماه دیگر اعلام می‌شود

جواب گزارش محرمانه یونسکو برای ثبت جهانی منظر فرهنگی اورامانات یک‌ماه دیگر اعلام می‌شود

مطالعات محیطی و مردم شناسی شرط ثبت جهانی غار کرفتو

مطالعات محیطی و مردم شناسی شرط ثبت جهانی غار کرفتو

انتقاد استاندار از وضعیت بحرانی زریوار/ بازار وعده‌ها داغ است

انتقاد استاندار از وضعیت بحرانی زریوار/ بازار وعده‌ها داغ است

500 هزار نفر خواستار توقف محدودیت بیشتر برای اینترنت شدند

500 هزار نفر خواستار توقف محدودیت بیشتر برای اینترنت شدند

همه نادانند جز ...

همه نادانند جز ...

موتورسواری زنان؛ نه نامشروع نه فعل حرام

موتورسواری زنان؛ نه نامشروع نه فعل حرام

نگاهی به میراث جهانی یونسکو در سوئد

نگاهی به میراث جهانی یونسکو در سوئد

لابی یا کارگروه

لابی یا کارگروه