انجام فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» به زودی

انجام فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» به زودی

تفکیک باغ معتمد سرآغاز تفکیک باغات شهر همدان است

تفکیک باغ معتمد سرآغاز تفکیک باغات شهر همدان است

ثبت جهانی «تپه هگمتانه»، اولویت وزارت میراث فرهنگی

ثبت جهانی «تپه هگمتانه»، اولویت وزارت میراث فرهنگی

نرخ فرونشست در اسدآباد ۲۴ سانتی‌متر در سال است

نرخ فرونشست در اسدآباد ۲۴ سانتی‌متر در سال است

دفتر یونسکو فرصت طلایی برای جهانی شدن آثار تاریخی همدان

دفتر یونسکو فرصت طلایی برای جهانی شدن آثار تاریخی همدان

از تخریب ۱۳ باره همدان در طول تاریخ تا تبدیل خانه‌های قدیمی به انبار

از تخریب ۱۳ باره همدان در طول تاریخ تا تبدیل خانه‌های قدیمی به انبار

شهرداری  با ناقضان قانون دوگانه برخورد نکند

شهرداری با ناقضان قانون دوگانه برخورد نکند

شهرداری در اعمال قانون، سلیقه‌ای برخورد نکند

شهرداری در اعمال قانون، سلیقه‌ای برخورد نکند

محله جولان همدان

خانه‌های قدیمی همدان با شعار «باززنده‌سازی» تخریب می‌شوند

ساخت‌وساز در محوطه بارگاه حیقوق نبی(ع) تا ارائه طرح جامع توسعه متوقف شد

ساخت‌وساز در محوطه بارگاه حیقوق نبی(ع) تا ارائه طرح جامع توسعه متوقف شد

حمایت یا سنگ‌اندازی برای سرمایه‌گذار!

حمایت یا سنگ‌اندازی برای سرمایه‌گذار!

مرمت برج و باروهای «هگمتانه»

مرمت برج و باروهای «هگمتانه»

در بحث اقدام ملی مسکن در همدان اتفاقی نیفتاده است

در بحث اقدام ملی مسکن در همدان اتفاقی نیفتاده است

فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» نهاوند کلید خورد

فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» نهاوند کلید خورد

انتظار «نوشیجان» برای ثبت جهانی به عنوان نیایشگاه دوران مادها

انتظار «نوشیجان» برای ثبت جهانی به عنوان نیایشگاه دوران مادها

ضعف برنامه‌ریزی عامل بدمسکنی در پیراشهر همدان

ضعف برنامه‌ریزی عامل بدمسکنی در پیراشهر همدان

ثبت جهانی سایت باستانی تپه هگمتانه؛ رویا یا واقعیت

ثبت جهانی سایت باستانی تپه هگمتانه؛ رویا یا واقعیت

طرح جامع شهر همدان؛  یک طرح، ۳۰۰ ایراد و ۳۰ امضا

طرح جامع شهر همدان؛ یک طرح، ۳۰۰ ایراد و ۳۰ امضا

ممنوعیت تردد از پل تاریخی «کوریجان»

ممنوعیت تردد از پل تاریخی «کوریجان»

نامه‌هایی که بافت تاریخی همدان را سرگردان کرد

نامه‌هایی که بافت تاریخی همدان را سرگردان کرد

تصاویر این گزارش متعلق به «سایت سفرنویس» است

تخریب خانه «سرلشگر ضرابی»

در ادامه بلوای سقط جنین؛ مجلس: علاوه بر پزشک، دو فقیه و یک قاضی هم باید نظر بدهند

در ادامه بلوای سقط جنین؛ مجلس: علاوه بر پزشک، دو فقیه و یک قاضی هم باید نظر بدهند

انفجار نطنز؛ فریدون عباسی:  انصافا دشمن کارش را قشنگ انجام داده

انفجار نطنز؛ فریدون عباسی: انصافا دشمن کارش را قشنگ انجام داده

نماینده مجلس: با چینی‌ها برای کنترل فضای مجازی کشور همکاری خواهیم داشت

نماینده مجلس: با چینی‌ها برای کنترل فضای مجازی کشور همکاری خواهیم داشت

صدای ناقوس ساعت شمس العماره در کاخ گلستان پیچید

صدای ناقوس ساعت شمس العماره در کاخ گلستان پیچید