حمایت یا سنگ‌اندازی برای سرمایه‌گذار!

حمایت یا سنگ‌اندازی برای سرمایه‌گذار!

مرمت برج و باروهای «هگمتانه»

مرمت برج و باروهای «هگمتانه»

در بحث اقدام ملی مسکن در همدان اتفاقی نیفتاده است

در بحث اقدام ملی مسکن در همدان اتفاقی نیفتاده است

فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» نهاوند کلید خورد

فصل نهایی کاوش معبد «لائودیسه» نهاوند کلید خورد

انتظار «نوشیجان» برای ثبت جهانی به عنوان نیایشگاه دوران مادها

انتظار «نوشیجان» برای ثبت جهانی به عنوان نیایشگاه دوران مادها

ضعف برنامه‌ریزی عامل بدمسکنی در پیراشهر همدان

ضعف برنامه‌ریزی عامل بدمسکنی در پیراشهر همدان

ثبت جهانی سایت باستانی تپه هگمتانه؛ رویا یا واقعیت

ثبت جهانی سایت باستانی تپه هگمتانه؛ رویا یا واقعیت

طرح جامع شهر همدان؛  یک طرح، ۳۰۰ ایراد و ۳۰ امضا

طرح جامع شهر همدان؛ یک طرح، ۳۰۰ ایراد و ۳۰ امضا

ممنوعیت تردد از پل تاریخی «کوریجان»

ممنوعیت تردد از پل تاریخی «کوریجان»

نامه‌هایی که بافت تاریخی همدان را سرگردان کرد

نامه‌هایی که بافت تاریخی همدان را سرگردان کرد

حریم بافت تاریخی همدان در کش‌وقوس شهرداری و میراث فرهنگی

حریم بافت تاریخی همدان در کش‌وقوس شهرداری و میراث فرهنگی

اصلاح مجوزهای ساخت در بافت تاریخی همدان توسط شهرداری

اصلاح مجوزهای ساخت در بافت تاریخی همدان توسط شهرداری

حمام اعظم کبودرآهنگ انبار مبل شد!

حمام اعظم کبودرآهنگ انبار مبل شد!

اشیا تاریخی دوره اسلامی در تویسرکان کشف شد

اشیا تاریخی دوره اسلامی در تویسرکان کشف شد

«نورمهال»  بین زمین وآسمان برج‌سازی

«نورمهال» بین زمین وآسمان برج‌سازی

کهن‌ترین معبد مادی جهان در سرنوشتی نامعلوم/تاریخی که بوی پتروشیمی گرفت

کهن‌ترین معبد مادی جهان در سرنوشتی نامعلوم/تاریخی که بوی پتروشیمی گرفت

لالجین؛ مهریه بانویی که موقوفه‌ای جهانی است

لالجین؛ مهریه بانویی که موقوفه‌ای جهانی است

عکس تزئینی است

تخریب عمارت اربابی «سنگستان»

در میانه کشمکش میراث و شورا عاقبت تاریخ همدان چه می‌شود؟

در میانه کشمکش میراث و شورا عاقبت تاریخ همدان چه می‌شود؟

حریم رودخانه‌ها جز انفال  و اموال عمومی است / تسریع در آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه

حریم رودخانه‌ها جز انفال و اموال عمومی است / تسریع در آزادسازی حریم رودخانه گنجنامه

حکم دادگاه عیسی شریفی صادر شد؛ ۲۰سال حبس

حکم دادگاه عیسی شریفی صادر شد؛ ۲۰سال حبس

ثروتمندان ناشناس، خطری برای زمامداران و روحانیون سرشناس!

ثروتمندان ناشناس، خطری برای زمامداران و روحانیون سرشناس!

صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد

صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد

بن‌بست سیاسی یا فرصت تغییر

بن‌بست سیاسی یا فرصت تغییر

زعفرانیه روحانی یا قالیباف؟ / پالادیوم زمان چه کسی ساخته شد؟

زعفرانیه روحانی یا قالیباف؟ / پالادیوم زمان چه کسی ساخته شد؟