نسخه نفیس «تخت جمشید» اریش اشمیت منتشر می‌شود

نسخه نفیس «تخت جمشید» اریش اشمیت منتشر می‌شود

رونق گردشگری شبانه در تخت‌جمشید

رونق گردشگری شبانه در تخت‌جمشید

مستندنگاری و حفاظت از سد تنگ آسیاب هخامنشی

مستندنگاری و حفاظت از سد تنگ آسیاب هخامنشی

یک سازه معماری ساسانی در فیروزآباد کشف شد

یک سازه معماری ساسانی در فیروزآباد کشف شد

از برکه تاریخی اوز فارس حفاظت کنید

از برکه تاریخی اوز فارس حفاظت کنید

هتل آسمان مخاطره‌ای برای ثبت جهانی مجموعه‌ی زندیه

ضرورت بازنگری پروانه هتل آسمان شیراز

ته‌ستون کشف شده از روستا حصارک به شهر پارسه تعلق دارد؟

ته‌ستون کشف شده از روستا حصارک به شهر پارسه تعلق دارد؟

شیراز  در محاصره آلاینده‌ها

شیراز در محاصره آلاینده‌ها

سکونت در شمال تخت جمشید

سکونت در شمال تخت جمشید

برگزاری کنفرانس میراث ساسانی ۱۴۰۰

برگزاری کنفرانس میراث ساسانی ۱۴۰۰

تل جلوگیر از محوطه‌های باستانی تخت‌جمشید

مطالعات باستانشناسی به کل شهرستان مرودشت تعمیم یافت

۱۸۳ بنا میراثی روستایی به مقصد اشتغال تبدیل شد

۱۸۳ بنا میراثی روستایی به مقصد اشتغال تبدیل شد

کاخ جهانی اردشیر گورستان مردگان

کاخ جهانی اردشیر گورستان مردگان

بازسازی‌های شهرداری آفت جدید نمادهای شیراز

بازسازی‌های شهرداری آفت جدید نمادهای شیراز

همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید کلید خورد

همکاری پژوهشی دانشگاه هنر و پایگاه تخت‌جمشید کلید خورد

بافت تاریخی شیراز زنده می‌شود

بافت تاریخی شیراز زنده می‌شود

ته ستون تاریخی از یک باغ در مرودشت کشف شد

ته ستون تاریخی از یک باغ در مرودشت کشف شد

روایت باغ موزه شیراز و توسعه شهری و تخریب

روایت باغ موزه شیراز و توسعه شهری و تخریب

عرصه و حریم تپه‌ رحمت‌آباد پاسارگاد هم از تعرض بی‌نصیب نماند

عرصه و حریم تپه‌ رحمت‌آباد پاسارگاد هم از تعرض بی‌نصیب نماند

امانت را باید به اهلش سپرد

امانت را باید به اهلش سپرد

موزه هنرهای معاصر تهران و هنر نوگرا

موزه هنرهای معاصر تهران و هنر نوگرا

نیم قرن چپاول منابع طبیعی ایران توسط نظام اقتصادی رانتیر

نیم قرن چپاول منابع طبیعی ایران توسط نظام اقتصادی رانتیر

صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد

صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد

بهترین عکس‌های معماری سال 2020

بهترین عکس‌های معماری سال 2020

از حکمت دیرین تا دانش نوین/ حفظ و احیای غذای سنتی

از حکمت دیرین تا دانش نوین/ حفظ و احیای غذای سنتی