قدمت تپه  ۹ هزار ساله اهرنجان، نخستین استقرارگاه انسانی شمال‌غرب ایران

قدمت تپه ۹ هزار ساله اهرنجان، نخستین استقرارگاه انسانی شمال‌غرب ایران

سلامت کامل بنا اصلی حوضخانه‌های مهاباد

سلامت کامل بنا اصلی حوضخانه‌های مهاباد

ثبت جهانی آیین قره کلیسا دلیلی بر حفاظت از سنت‌های دینی

ثبت جهانی آیین قره کلیسا دلیلی بر حفاظت از سنت‌های دینی

حوض‌خانه‌های تاریخی مهاباد روزگار تلخی دارند

حوض‌خانه‌های تاریخی مهاباد روزگار تلخی دارند

عکس تزئینی است

سایه آوار بر سر سکنه چهار دیواری‌های شهر

در شهرداری ارومیه چه گذشته؟

در شهرداری ارومیه چه گذشته؟

گردآشوان و  سنت‌های فرهنگی هزاره چهارم قبل از میلاد

گردآشوان و سنت‌های فرهنگی هزاره چهارم قبل از میلاد

تعیین عرصه‌وحریم «کربلایی تپه سی» چالدران

تعیین عرصه‌وحریم «کربلایی تپه سی» چالدران

گورهای اسلامی در استقرارگاه اشکانی کشف شد

گورهای اسلامی در استقرارگاه اشکانی کشف شد

کرونا  ۱۵۰ میلیاردی کرونا به گردشگری آذربایجان غربی خسارت زد

کرونا ۱۵۰ میلیاردی کرونا به گردشگری آذربایجان غربی خسارت زد

کلیسا هفتوان؛ یادگاری از دوره صفوی

کلیسا هفتوان؛ یادگاری از دوره صفوی

محوطه باستانی بیگوش تپه چالدران بازمانده‌‌ دوره اورارتوها

محوطه باستانی بیگوش تپه چالدران بازمانده‌‌ دوره اورارتوها

در کاوش مسجد جامع ارومیه معماری صدر اسلام کشف شد

در کاوش مسجد جامع ارومیه معماری صدر اسلام کشف شد

عرصه و حریم تپه‌های شمال استان آذربایجان‌غربی تعیین می‌شود/ کاوش ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه

عرصه و حریم تپه‌های شمال استان آذربایجان‌غربی تعیین می‌شود/ کاوش ضلع شرقی مسجد جامع ارومیه

تائید طراحی بافت شهری برای پادگان ارومیه توسط شورای عالی شهرسازی

تائید طراحی بافت شهری برای پادگان ارومیه توسط شورای عالی شهرسازی

مطالعات باستان شناسی در ۲۴ منطقه آذربایجان غربی انجام می‌شود

مطالعات باستان شناسی در ۲۴ منطقه آذربایجان غربی انجام می‌شود

شروع چهارمین فصل کاوش‌های در حوضه رودخانه زاب پیرانشهر

شروع چهارمین فصل کاوش‌های در حوضه رودخانه زاب پیرانشهر

تهدید  ۸ شهرستان آذربایجان غربی بخاطر  رانش زمین

تهدید ۸ شهرستان آذربایجان غربی بخاطر رانش زمین

ثبت ملی منزل پدری شهیدان باکری

ثبت ملی منزل پدری شهیدان باکری

زلزله در گردکشانه آذربایجان غربی

زلزله در گردکشانه آذربایجان غربی

موزه هنرهای معاصر تهران و هنر نوگرا

موزه هنرهای معاصر تهران و هنر نوگرا

نیم قرن چپاول منابع طبیعی ایران توسط نظام اقتصادی رانتیر

نیم قرن چپاول منابع طبیعی ایران توسط نظام اقتصادی رانتیر

صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد

صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا متوقف شد

بهترین عکس‌های معماری سال 2020

بهترین عکس‌های معماری سال 2020

از حکمت دیرین تا دانش نوین/ حفظ و احیای غذای سنتی

از حکمت دیرین تا دانش نوین/ حفظ و احیای غذای سنتی