لیلا حسینی
روزنامه نگار
لیلا حسینی‌رامشه فارغ‌التحصیل کارشناسی علوم اجتماعی (گرایش پژوهشگری اجتماعی) از سال 84 فعالیت خود را در روزنامه اصفهان زیبا (شهرداری اصفهان) در حوزه شهر و شورا آغاز کرده و تا سال 92 در این حوزه مشغول فعالیت بوده. در کنار فعالیت در روزنامه اصفهان زیبا با هفته‌نامه آپاتیه و شبکه ورزشی‌خبری IFSPORT همکاری داشته است و از سال 92 به عنوان خبرنگار حوزه نظام مهندسی ساختمان با سایت صما و پس از آن فعالیت خود را در سایت معماری نیوز در حوزه نظام مهندسی ساختمان و استان‌ها ادامه داده است.