چرا بیماری‌های جدید از چین شروع می‌شود؟

اسکان نیوز: قحطی و کشتن شدن میلیون‌ها چینی در دهه ۷۰ منجر به استفاده مردم چین از حیوانات وحشی برای زنده ماندن شد. در این مستند کوتاه ببینید در بازارهای خیس و مرطوب چین چه خبر است و این بازارها چه ارتباطی با شیوع #کرونا دارند؟