ویروس کرونا چگونه اقتصاد چین را مورد هدف قرار داد؟

اسکان نیوز: چین با ۱۳/۶ تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی، دومین اقتصاد بزرگ جهان است. از زمان شیوع ویروس کرونا صادرات چین بیشترین آسیب را دید. در این ویدیو ببینید که ویروس کرونا تا چه اندازه موفق خواهد بود اقتصاد چین فرو بپاشد.