راویان پنهانکار

کامبیز نوروزی در گفتگو با اسکان‌نیوز: "متاسفانه سیاست خبری در رسانه‌های رسمی دولت بسیار عقب مانده است و هیچ درکی از نظام گردش اطلاعات در جهان امروز ندارند."