شلیک به قلب اعتماد عمومی

سعید مدنی در گفتگو با اسکان‌نیوز: "گفته می‌شود که سرمایه اجتماعی دیر به دست می‌آید و زود از دست می‌رود. واقعیت این است که مدتهاست سرمایه اجتماعی در ایران از دست رفته است."