قطع درختان النگدره گرگان

به بهانه جمع‌آوری درختان شکسته و خشک؛ درختان جوان و سبز جنگل النگدره گرگان قطع می‌شوند. بر اساس برنامه پنجم توسعه در سال 89 مدیریت و نگهداری پارک‌های جنگلی حریم شهرها با حفظ کاربری، به شهرداری ها واگذار شد. اما حالا با زدن پلاکاردی که متولی آن مشخص نیست، به شهروندان و گردشگران هشدار دادند به علت اجرای عملیات ایمن سازی، از تردد در جاده خودداری کنند.