فراموشی لشکر میلیونی موتور سیکلت‌های پایتخت

آمار متناقضی از موتور سیکلت‌های پایتخت وجود دارد که بین 2.4 میلیون تا 3.5 میلیون دستگاه موتورسیکلت عنوان شده است. حدود 64 درصد این موتورسیکلت‌ها از رده خارج شده‌اند. سهم موتور سیکلت‌ها در تصادفات شهری منجر به فوت حدود 26 درصد است، همچنین آن‌ها بیشترین نقش را در تولید آلاینده‌ها دارند. تا به امروز هیچ سیاست‌گذاری مشخصی برای کنترل این لشکر میلیونی در شهر صورت نگرفته است.