سخنرانی گرتا تونبرگ در اجلاس زیست محیطی سازمان ملل متحد در نیویورک

این فعال 16 ساله محیط زیستی به خاطر فعالیت برای آگاه‌سازی جهانی در مورد خطرات ناشی از تغییرات اقلیمی، و با سؤال از سیاستمداران برای پاسخگویی به عدم اقدام خود در مورد بحران آب و هوا، مشهور شده است. ترجمه این سخنرانی را در اسکان نیوز ببینید.