GET_BLOCK_SECTION_POPULAR_PHOTO}']['prms']['type'] = 5; ?>GET_BLOCK_SECTION_POPULAR_PHOTO}']['prms']['type'] = 5; ?> خلیج گرگان؛ تنها خلیج ایرانی خزر در تلاطم یک تصمیم - اسکان

خلیج گرگان؛ تنها خلیج ایرانی خزر در تلاطم یک تصمیم

یک چهارم سطح خلیج گرگان خشک شده و خطر خشک شدن کامل آن وجود دارد. بعلاوه آلودگی‌های فاضلاب شهری آنرا به شدت درگیر کرده است. برخی بر این عقیده‌اند که "لایروبی" تنها راهکار علاج درد خلیج است. کارشناسان محیط زیست اما می‌گویند باید عوامل خشکی را برطرف کرد تا خلیج به طور کامل احیا شود. استاندار گلستان نیز گفته است اجازه اجرای هیچ طرحی را بدون داشتن پیوست زیست محیطی نخواهد داد.