تاریخچه مدرسه دارالفنون

مدرسه دارالفنون در ۱۶۸ سال پیش ۱۲ روز پیش از قتل امیرکبیر گشایش یافت. دارالفنون نخستین مدرسه عالی ایرانی به سبک اروپایی است. ۲۵ وزیر و ۷ نخست وزیر ایران از دانش‌آموزان دارالفنون بوده‌اند. سال ۷۶ مدرسه دارالفنون تعطیل شد و از سال ۷۸ تاکنون مرمت و مقاوم‌‌سازی آن ادامه دارد.