کلنگ زنی پنهانی سد لاسک توسط وزیر نیرو

مراسم کلنگ زنی "سد لاسک" در حالی با حضور اردکانیان وزیر نیرو و نماینده فومن و شفت در مجلس برگزار شد که هیچیک از اعضای دهیاری، شوراهای روستا و معتمدان به آن دعوت نشده بودند. ابراهیم اسدالهی رییس شورای روستای لاسک می‌گوید نیروی انتظامی اجازه حضور من در مراسم را نداد و گفت حق گفت وگو با وزیر نیرو و صحبت در مراسم را ندارید.