سلامت پایتخت‌نشینان چقدر در خطر است؟

روایت اسکان‌ نیوز از وضعیت نگران‌کننده سلامت شهروندان تهرانی