آرشيو برچسب: ورزشگاه آزادی
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
ابتکار: پیگیر ادامه حضور زنان در ورزشگاه هستیم
۲۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۷
یک گروهان ۱۵۰ نفره از مأموران پلیس زن در ورزشگاه آزادی حضور خواهند داشت
۱۵ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۳
پیمانکار گیت ورزشگاه آزادی دستگیر شد
۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۸
۱ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۲۴
پخش بازی های جام جهانی رئیس ورزشگاه آزادی را تغییر داد؟
۲۴ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۳۳
۷ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۱
۳ تير ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۹
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۲۱:۲۹