آرشيو برچسب: مرتضی طالبیان
نمایش خبر در روز :  
ماه :  
سال :  
نوع مطلب :  
بخش :  
احتمال فوران انفجاری دماوند/ کدام شهرها تحت تاثیر آتشفشان دماوند قرار خواهند گرفت؟

احتمال فوران انفجاری دماوند/ کدام شهرها تحت تاثیر آتشفشان دماوند قرار خواهند گرفت؟

ضرورت پرهیز از ساخت‌وساز در اطراف آتشفشان/ وجود شهرهای بزرگ اطراف قله وجه تمایز دماوند است

ضرورت پرهیز از ساخت‌وساز در اطراف آتشفشان/ وجود شهرهای بزرگ اطراف قله وجه تمایز دماوند است