وضعیت مترو طی ۴۰ساله گذشته بی سابقه بوده است

سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۵ | کد مطلب: ۲۱۴۷۴
وضعیت مترو طی ۴۰ساله گذشته بی سابقه بوده است
بخش های مهم خبر
  • رئیس شورای شهر تهران گفت: وضعیت مدیریت مترو طی ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است.
به گزارش اسکان نيوز، محسن هاشمی در جلسه روز یه شنبه شورای شهر تهران در تذکری به شهردا  تهران در خصوص مشکلات شرکت راه آهن شهری(مترو)گفت:متاسفانه با وجود تذاکرات قبلی در جهت رسیدگی ویژه به وضعیت مترو و حل مشکلات مدیریتی این مجموعه به نظر می رسد، حمل ونقل ریلی و مجموعه بزرگ مترو که باید اولویت نخست شهرداری تهران برای حل مشکل آلودگی هوا و ترافیک باشد از اهمیت کافی برای شهردارتهران برخوردار نیست و به مسایل آن رسیدگی نمی شود.

وی ادامه داد: اعتراضات روزهای اخیر در شرکت مترو، ناشی از عدم دقت ، توجه و تصمیم گیری مناسب در معاونت حمل ونقل ترافیک و همچنین فقدان انسجام وهماهنگی و ضعف مدیریت در هیات مدیره و شرکت مترو است.

هاشمی با تاکید بر این که این وضعیت در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده است گفت: در طول بیش از سی سال از فعالیت شرکت مترو در پس از انقلاب  و حتی قبل از انقلاب این وضعیت بی سابقه بوده است.

هاشمی خطاب به شهردار تهران گفت :با توجه به وضعیت فعلی متروبصورت جدی از جنابعالی می خواهم شخصا وبا تشکیل کارگروه ها ویژه ، مسایل شرکت مترو را مورد رسیدگی قرار داده و از آسیب دیدن حقوق شهروندان تهرانی و اخلال در فعالیت این شرکت که در نظم عمومی شهر تاثیر جدی دارد ، جلوگیری کنید.

وی تاکید کرد: وضعیت کنونی مترو  و به نظم عمومی  و حقوق  شهروندان آسیب وارد کرده ما به شهروندان  قول داده بودیم سفرهای ریلی از دو و نیم میلیون سفر به ۷ میلیون سفر افزایش پیدا کند اما در تحقق این برنامه دچار مشکل اساسی شده ایم.