کد QR مطلبدریافت لینک صفحه با کد QR

پیام دکتر جان کلاس؛ مدیر اجرایی برنامه اسکان بشر ملل متحد

وزارت راه و شهرسازی , 13 مهر 1396 ساعت 13:52


اسکان نیوز: بزرگداشت‌های امسال به دلیل همزمانی با اولین سالگرد تصویب دستور کار جدید شهری در کنفرانس هبیتات ۳ در کیتو اکوادور ، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند .

دستور کار جدید شهری ، دیدگاهی جدید از شهری شدن را به عنوان یک موتور اجتناب ناپذیر توسعه و یک پیش نیاز برای شکوفایی و رشد ، ارج می نهد . نگاه جدید به علت تغییر انگاره ای اتفاق افتاده است که در آن شهری شدن و توسعه به طور جدایی ناپذیر با یکدیگر مرتبط هستند .

برای دستیابی به درک درست و اجرای موثر این دیدگاه، باید به سرعت به جنبه های پر اهمیت استطاعت خرید مسکن بپردازیم . به همین دلیل است که " سیاست های مسکن : خانه های متناسب با درآمد " به عنوان روز جهانی اسکان بشر سال ۲۰۱۷ میلادی برگزیده شده است .

تجزیه و تحلیل قابلیت استطاعت برای تامین مسکن در طول بیست سال گذشته نشان می دهد که با وجود افزایش تقاضا ، بخش بزرگی از مسکن و  به ویژه مسن استیجاری تامین شده در توان مالی بیشتر جمعیت جهان نبوده است، واگذاری مسکن به بازار نشان دهنده تجربه تلخ شکست در تامین مسکن متناسب با درآمد و مناسب برای همگان بوده است . همه ما به خوبی به یاد داریم که در سال ۲۰۰۸ میلادی ، مسکن به جای آنکه در قلب سیاست شهری باشد ، مرکز بروز بحران جهانی اقتصادی بود .

امروزه ۱.۶ میلیارد نفر از مردم در مسکن نامناسب سکونت دارند ، که یک میلیارد از آنها در سکونتگاههای غیر رسمی و زاغه ها زندگی می کنند . در حالیکه میلیون ها نفر از خانه های مناسی بی بهره هستند ، انباشت خانه های بدون سکنه ، به تدریج رو به فزونی است . از اینرو مساله پیچیده دستیابی به توان مالی برای تامین مسکن از اهمیت استرتژیکی در توسعه ، صلح اجتماعی و برابری برخوردار است .

توجه به نیازهای مسکن فقیر ترین و آسیب پذیرترین اقشار ، خصوصا زنان و جوانان و آنان که در زاغه ها زنددگی می کنند باید به عنوان یک اولویت در دستور کار برنامه های توسعه ای در نظر گرفته شود .

ترویج سیاست های مسکن مناسب ، از منظر تغییرات اقلیمی ، تاب آوری ، جابه جایی و مصرف انرژی نیز حیاتی است . به همین دلیل است که می خواهیم در این روز اهمیت استقرار مسکن را در مرکز فیزیکی شهرهایمان توام با نگاهی جامع یادآوری کنیم .
به منظور آنکه مسکن به توسعه اقتصادی – اجتماعی ملی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار کمک کند ، دستور کار جدید شهری خواستار استقرار مسکن در کانون سیاست های ملی شهری در کنار راهبردهای مبارزه با فقر ، بهبود سلامت و اشتغال است .

همگام با تلاش برای ساخت شهرهایی برای همگان ، اقدام فوری در دستیابی به خانه های متناسب با درآمد ، نیازمند تعهدی جهانی به سیاست های مسکن موثر ئ فراگیر است .

برای شما روز جهانی اسکان بشری خوب آرزومندم و شما را به شرکت در فعالیتهای شهری ماه اکتبر دعوت می کنم .


کد مطلب: 5057

آدرس مطلب :
http://www.eskannews.com/news/5057/پیام-دکتر-جان-کلاس-مدیر-اجرایی-برنامه-اسکان-بشر-ملل-متحد

اسکان
  http://www.eskannews.com