نتایج پیمایش رصد کیفیت زندگی در حوزه مسائل اجتماعی

محل‌های پر آسیب تهران را بشناسیم/ پاتوق زنان خیابانی کدام مناطق است؟

محل‌های پر آسیب تهران را بشناسیم/ پاتوق زنان خیابانی کدام مناطق است؟
نتایج پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری در تهران نشان می‌دهد برخی مناطق در تهران بیش از سایر مناطق درگیر مشکلات اجتماعی هستند. از تجمع زنان خیابانی گرفته تا سرقت و زورگیری. مناطق 12 ،18 و 17 درمیان مناطق تهران بیشتر درگیر جرم و مشکلات اجتماعی بودند.
پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۸
ساعت ۲۲:۴۰
کد مطلب: ۲۱۰۰۹
Share
به گزارش اسکان نيوز، آسیب‌های اجتماعی درد مشترک همه شهرهای بزرگ در دنیا است. آسیب‌هایی که بر کیفیت زندگی ساکنان این شهر تاثیر مستقیم دارد. در پیمایشی که مدیریت شهری تهران با همکاری یکی از دانشگاه‌ها از کیفیت زندگی شهر تهران انجام داده، به مناطقی که بیشترین آسیب اجتماعی را در خود جا داده‌اند، هم پرداخته شده است.

برخی آسیب‌ها در مناطق جنوبی تهران فراگیری بیشتری داشته و برخی دیگر نیز مرز شمالی وجنوب ندارد مانند زنان خیابانی که با وجود آن‌که رکورد فراروانی آن‌ها در منطقه17 بیشتراز سایر مناطق است. اما منطقه 2 که بخش شمالی پایتخت است هم در فراوانی زنان خیابانی جایگاه سوم راداراست. نکته قابل توجه آن که منطقه 20 (شهرری )که منطقه ای مذهبی نشین است در این بخش  رتبه دوم را دارد.

یکی از مسائل اجتماعی محلات شهری، سرقت از منازل است. در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، از افراد خواسته شده است تا اعلام کنند چقدر سرقت از منزل در محله‌شان شایع است. بر اساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های 12، 17 و 20 بیشترین میزان سرقت از منزل در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 3، 16 و 1 دارای کمترین سرقت از منازل، از دیدگاه شهروندان هستند.

 در بین محلات شهر تهران، بیشترین میزان سرقت از منازل، از نظر ساکنان، در محله‌های دریا (21)، هلال‌احمر (11)، کاظم‌آباد (4)، امامت (13) و راه‌آهن (11) وجود دارد. در مقابل در محله‌های اوین (1)، نیاوران (1)، شیخ‌هادی (11)، شهرک شهرداری (21) و چیذر (1) کمترین میزان سرقت از منازل اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، شیوع سرقت منازل از دیدگاه شهروندان در 93 محله، بالاتر از حد متوسط است.
 
   سرقت از منازل در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 20 منطقه 12 1
منطقه 2 10 منطقه 13 12
منطقه 3 22 منطقه 14 5
منطقه 4 16 منطقه 15 6
منطقه 5 18 منطقه 16 21
منطقه 6 19 منطقه 17 2
منطقه 7 13 منطقه 18 4
منطقه 8 6 منطقه 19 15
منطقه 9 17 منطقه 20 2
منطقه 10 14 منطقه 21 8
منطقه 11 11 منطقه 22 9
 
 

شیوع سرقت خودرو یا سرقت از خودرو

سرقت از خودرو یا سرقت خودرو یکی از مسائل اجتماعی محلات شهری است که در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری مورد توجه قرار گرفته و از افراد خواسته شده است تا اعلام کنند چقدر سرقت از خودرو یا سرقت خودرو در محله‌شان شایع است. بر اساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های 15، 7 و 12 بیشترین میزان سرقت از خودرو یا سرقت خودرو در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 6، 1 و 7 دارای کمترین سرقت از خودرو یا سرقت خودرو از دیدگاه شهروندان هستند.

در بین محلات شهر تهران، بیشترین میزان این شاخص از نظر ساکنان، در محله‌های شهرک استقلال (21)، هلال‌احمر (11)، دریا (2)، امامت (13) و راه‌آهن (11) وجود دارد. در مقابل در محله‌های نیاوران (1)، شهرک شهرداری (21)، غزالی (21)، چیذر (1) و هفت‌چنار (10) کمترین میزان سرقت از خودرو یا سرقت خودرو اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، شیوع سرقت از دیدگاه شهروندان، در 178 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
 سرقت خودرو یا سرقت از خودرو در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 21 منطقه 12 3
منطقه 2 6 منطقه 13 13
منطقه 3 20 منطقه 14 8
منطقه 4 12 منطقه 15 1
منطقه 5 18 منطقه 16 14
منطقه 6 22 منطقه 17 6
منطقه 7 2 منطقه 18 4
منطقه 8 16 منطقه 19 10
منطقه 9 19 منطقه 20 11
منطقه 10 17 منطقه 21 5
منطقه 11 9 منطقه 22 15
 


شیوع زورگیری در محله

زورگیری آسیب دیگری است که  در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، به آن پرداخته شده و  از افراد خواسته شده تا اعلام کنند چقدر زورگیری در محله‌شان شایع است. براساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های 11، 17 و 20 بیشترین میزان زورگیری در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 1، 3 و 5 دارای کمترین فراوانی زورگیری از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین میزان زورگیری از نظر ساکنان، در محله‌های هلال‌احمر (11)، پونک (2)، راه‌آهن (11)، عباسی (11) و بازار (12) وجود دارد. در مقابل در محله‌های نیاوران (1)، گلابدره (1)، شهرک شهرداری (21)، غزالی (21) و شیخ‌هادی (11) کمترین میزان زورگیری اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، شیوع زورگیری از دیدگاه شهروندان، در 42 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
  زورگیری در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 21 منطقه 12 4
منطقه 2 8 منطقه 13 7
منطقه 3 21 منطقه 14 10
منطقه 4 17 منطقه 15 12
منطقه 5 20 منطقه 16 14
منطقه 6 19 منطقه 17 3
منطقه 7 11 منطقه 18 5
منطقه 8 9 منطقه 19 6
منطقه 9 15 منطقه 20 2
منطقه 10 16 منطقه 21 13
منطقه 11 1 منطقه 22 18
 
 

تعداد اراذل و اوباش شرور (دعوا بین جوانان)

ساکنان نیمه جنوبی تهران بیش از نیمه شمالی، از وجود اراذل و اوباش در محله‌شان ابراز نارضایتی کرده‌اند. براساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های 17، 18 و 20 بیشترین میزان فراوانی اراذل و اوباش شرور (دعوا بین جوانان) در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 3، 1 و 6 دارای کمترین اراذل و اوباش شرور از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین میزان این شاخص، در محله‌های هلال‌احمر (11)، پونک (2)، تهران‌ویلا (2)، راه‌آهن (11) و بازار (12) وجود دارد. در مقابل در محله‌‌های نیاوران (1)، شهرک شهرداری (21)، چیذر (1)، امامزاده قاسم (1) و دزاشیب (1) کمترین میزان فراوانی اراذل و اوباش شرور اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، فراوانی اراذل و اوباش شرور از دیدگاه شهروندان، در 69 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
 
اراذل و اوباش شرور (دعوا بین جوانان) در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 21 منطقه 12 10
منطقه 2 13 منطقه 13 7
منطقه 3 22 منطقه 14 11
منطقه 4 15 منطقه 15 6
منطقه 5 19 منطقه 16 12
منطقه 6 20 منطقه 17 1
منطقه 7 17 منطقه 18 2
منطقه 8 8 منطقه 19 4
منطقه 9 14 منطقه 20 3
منطقه 10 8 منطقه 21 18
منطقه 11 5 منطقه 22 16
 


تعداد افراد معتاد در محله

از نظر شهروندان، تعداد افراد معتاد در محله، در نیمه جنوبی تهران حادتر است. بر اساس داده‌های پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، ساکنان منطقه‌های 18، 15 و 16 بیشترین میزان افراد معتاد در محله را گزارش کرده‌اند و در برابر مناطق 1، 5 و 6 دارای کمترین افراد معتاد در محله از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین میزان افراد معتاد در محله از نظر ساکنان در محله‌های شهید کاظمی (19)، اتابک (15)، امام خمینی (18)، هاشم‌آباد (15) و هلال‌احمر (11) وجود دارد. در مقابل در محله‌های نیاوران (1)، شهرک شهرداری (21)، چیذر (1)، دروس (3) و حصار بوعلی (1) کمترین میزان افراد معتاد در محله اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، تعداد افراد معتاد در محله از دیدگاه شهروندان، در 159 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
 افراد معتاد در محله در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 22 منطقه 12 7
منطقه 2 15 منطقه 13 11
منطقه 3 19 منطقه 14 14
منطقه 4 16 منطقه 15 2
منطقه 5 21 منطقه 16 3
منطقه 6 20 منطقه 17 3
منطقه 7 13 منطقه 18 1
منطقه 8 12 منطقه 19 5
منطقه 9 6 منطقه 20 9
منطقه 10 8 منطقه 21 17
منطقه 11 10 منطقه 22 18
 

تعداد متکدیان در محله

یکی از مسائل اجتماعی محلات شهری، وجود متکدیان در محله‌هاست. در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، از افراد خواسته شده است تا اعلام کنند چقدر در محله‌شان متکدی وجود دارد. بر اساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های 17، 19 و 12 بیشترین میزان متکدیان در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 5، 1 و 21 دارای کمترین میزان متکدیان از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین تعداد متکدی از نظر ساکنان، در محله‌های راه‌آهن (11)، هلال‌احمر (11)، مرادآباد (5)، بازار (12) و مقدم (17) وجود دارد. در مقابل در محله‌های ارم (5)، شهرک شهرداری (21)، غزالی (21)، اختیاریه (3) و جنت‌آباد مرکزی (5) کمترین میزان متکدی اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، فراوانی متکدیان از دیدگاه شهروندان، در 68 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
 افراد متکدیان در محله در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 21 منطقه 12 3
منطقه 2 10 منطقه 13 11
منطقه 3 19 منطقه 14 14
منطقه 4 15 منطقه 15 7
منطقه 5 22 منطقه 16 6
منطقه 6 18 منطقه 17 1
منطقه 7 16 منطقه 18 5
منطقه 8 8 منطقه 19 2
منطقه 9 12 منطقه 20 4
منطقه 10 13 منطقه 21 20
منطقه 11 9 منطقه 22 17
 
 
 
تعداد کارتن‌خواب‌ها در محله

یکی از مسائل اجتماعی محلات شهری که نارضایتی شهروندان را در پی دارد، وجود کارتن‌خواب‌های رها شده در محله‌ها است. در پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، از افراد خواسته شده است تا اعلام کنند میزان حضور افراد کارتن‌خواب در محله‌شان چقدر است. بر اساس داده‌های پیمایش، ساکنان منطقه‌های 12، 17 و 11 و بیشترین فراوانی کارتن‌خواب در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 1، 22 و 21 دارای کمترین میزان کارتن‌خواب‌ها از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین تعداد کارتن‌خواب از نظر ساکنان در محله‌های اتابک (15)، راه‌آهن (11)، هلال‌احمر (11)، تهران‌ویلا (2)، مینایی (15) و هرندی (12) مشاهده می‌شود. در مقابل در محله‌های غزالی (21)، شهرک شهرداری (21)، نیاوران (1)، کاشانک (1) و اختیاریه (3) کمترین میزان کارتن‌خواب اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، فراوانی کارتن‌خواب‌ها از دیدگاه شهروندان، در 73 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
کارتن‌خواب‌ها در محله در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 22 منطقه 12 1
منطقه 2 11 منطقه 13 9
منطقه 3 17 منطقه 14 15
منطقه 4 16 منطقه 15 4
منطقه 5 19 منطقه 16 7
منطقه 6 18 منطقه 17 2
منطقه 7 14 منطقه 18 8
منطقه 8 10 منطقه 19 5
منطقه 9 12 منطقه 20 6
منطقه 10 13 منطقه 21 20
منطقه 11 3 منطقه 22 21
 
 

تعداد فروشندگان مواد مخدر در محله

حضور فروشندگان مواد مخدر در محله از مشکلاتی است که ساکنان نیمه جنوبی شهر تهران، بیشتر درگیر آن هستند. بر اساس داده‌های پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، ساکنان منطقه‌های 18، 17 و 16 بیشترین فراوانی فروشندگان مواد مخدر در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 3، 1 و 5 دارای کمترین میزان فروشندگان مواد مخدر از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین تعداد فروشندگان مواد مخدر از نظر ساکنان در محله‌های امام خمینی (18)، راه‌آهن (11)، ولیعصر جنوبی (18)، هاشم‌آباد (15) و تهران‌ویلا (2) وجود دارد. در مقابل در محله‌های نیاوران (1)، اختیاریه (3)، حصار بوعلی (1)، اوین (1) و شهرک شهرداری (21) کمترین میزان فروشندگان مواد مخدر اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، فراوانی فروشندگان مواد مخدر از دیدگاه شهروندان، در 122 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
 فروشندگان مواد مخدر در محله در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 21 منطقه 12 12
منطقه 2 14 منطقه 13 10
منطقه 3 22 منطقه 14 15
منطقه 4 16 منطقه 15 4
منطقه 5 20 منطقه 16 3
منطقه 6 19 منطقه 17 2
منطقه 7 13 منطقه 18 1
منطقه 8 11 منطقه 19 8
منطقه 9 5 منطقه 20 9
منطقه 10 6 منطقه 21 18
منطقه 11 6 منطقه 22 17
 
 
 
فراوانی زنان خیابانی در محله

یکی از مسائل اجتماعی محلات شهری که نارضایتی شهروندان را در پی دارد، وجود زنان خیابانی در محله‌ها است. این مساله به ویژه در برخی نقاط خاص شهر وجود دارد و در مجموع میزان فراوانی آن پایین است. براساس داده‌های پیمایش رصد کیفیت زندگی شهر، ساکنان منطقه‌های 17، 20 و 2 بیشترین فراوانی زنان خیابانی در محله‌شان را گزارش کرده‌اند و در برابر، مناطق 3، 1 و 21 دارای کمترین میزان زنان خیابانی از دیدگاه شهروندان هستند. در بین محلات شهر تهران، بیشترین تعداد زنان خیابانی از نظر ساکنان، در محله‌های مرزداران شرقی (2)، پونک (2)، تهران‌ویلا (2)، راه‌آهن (11) و شیخ‌هادی (11) وجود دارد. در مقابل در محله‌های وردآورد (21)، اختیاریه (3)، قصر حشمتیه (7)، شهرزیبا (5) و امانیه (3) کمترین میزان زنان خیابانی اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، فراوانی زنان خیابانی از دیدگاه شهروندان، در 24 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
 فراوانی زنان خیابانی در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 21 منطقه 12 4
منطقه 2 3 منطقه 13 5
منطقه 3 22 منطقه 14 15
منطقه 4 13 منطقه 15 10
منطقه 5 16 منطقه 16 11
منطقه 6 18 منطقه 17 1
منطقه 7 16 منطقه 18 14
منطقه 8 7 منطقه 19 8
منطقه 9 8 منطقه 20 2
منطقه 10 12 منطقه 21 20
منطقه 11 6 منطقه 22 19
 

شاخص کلی فراوانی مسائل اجتماعی در محله

شاخص فراوانی مسائل اجتماعی، بر اساس همه جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی ذکر شده در این بخش ساخته شده است. این شاخص، میزان فراوانی و شیوع مسائل اجتماعی را نشان می‌دهد و نمره بالاتر به معنای فراوانی بیشتر مشکلات و مسائل اجتماعی و در نتیجه نارضایتی بیشتر ساکنان از وضعیت محله است. بر اساس داده‌های پیمایش رصد کیفیت زندگی شهری، منطقه‌های 17، 12 و 18 بیشترین نمره را در این شاخص گرفته‌اند که حاکی از شدت بالاتر مسائل اجتماعی در این مناطق است. در برابر، مناطق 1، 3 و 5 از دیدگاه شهروندان دارای کمترین مسائل اجتماعی هستند.
 
 شاخص فراوانی مسائل اجتماعی در محله در مناطق 22گانه
 
نام منطقه رتبه نام منطقه رتبه
منطقه 1 22 منطقه 12 2
منطقه 2 11 منطقه 13 9
منطقه 3 21 منطقه 14 14
منطقه 4 18 منطقه 15 5
منطقه 5 20 منطقه 16 8
منطقه 6 19 منطقه 17 1
منطقه 7 15 منطقه 18 3
منطقه 8 10 منطقه 19 6
منطقه 9 12 منطقه 20 4
منطقه 10 13 منطقه 21 17
منطقه 11 7 منطقه 22 16
 


نمره بالاتر در شاخص فراوانی مسائل اجتماعی، به معنا شیوع بیشتر مسائل و نارضایتی شهروندان است. در بین محلات شهر تهران، بیشترین فراوانی مسائل اجتماعی از نظر ساکنان در محله‌های راه‌آهن (11)، هلال‌احمر (11)، بازار (12)، تهران‌ویلا (2) و مقدم (17) وجود دارد. در مقابل در محله‌های نیاوران (1)، شهرک شهرداری (21)، چیذر (1)، اختیاریه (3) و اوین (1) کمترین میزان مسائل اجتماعی اعلام شده است. در 335 محله بررسی شده، شاخص فراوانی مسائل اجتماعی از دیدگاه شهروندان، در 66 محله بالاتر از حد متوسط است.
 
  محلات دارای بیشترین و کمترین نمره شاخص فراوانی مسائل اجتماعی در محله
 
نام محله رتبه نام محله رتبه
راه‌آهن (11) 1 دزاشیب (1) 326
هلال‌احمر (11) 2 جنت‌آباد مرکزی (5) 327
بازار (12) 3 شیخ‌هادی (11) 328
تهران‌ویلا (2) 4 شهرزیبا (5) 329
مقدم (17) 5 امامزاده قاسم (1) 330
امامت (13) 6 اوین (1) 331
پونک (2) 7 اختیاریه (3) 332
سیزده‌آبان (20) 8 چیذر (1) 333
حمزه‌آباد (20) 9 شهرک شهرداری (21) 334
دریا (21) 10 نیاوران (1) 335
 
   

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط “اسکان نیوز” در سایت منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.