پایگاه خبری اسکان 28 مهر 1397 ساعت 10:06 http://www.eskannews.com/interview/14924/شاهد-شکل-گیری-اقتصاد-رفاقتی-هستیم-سمت-شورش-پیش-می-رویم -------------------------------------------------- راغفر عنوان کرد: عنوان : شاهد شکل‌‌گیری اقتصاد رفاقتی هستیم/به سمت شورش پیش می‌رویم ١٠٠ هزار میلیارد رانت ارزی وارد جیب پتروشیمی‌‌ها می‌شود -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: حسین راغفر در نهمین کنگره حزب اراده ملت ایران در کانون توحید گفت: اصلی ترین مسئول مشکلات به نظامتصمیم گیری برمی گردد که ریشه تاریخی دارد و ساختار کنونی را حفظ کرده است.ما به طور تاریخی با مشکلات تاریخی مواجه هستیم که یکی سلطه صاحبان سرمایه بر نظام تصمیم گیری است. وی با بیان اینکه نظام تصمیم گیری است که نابرابری را می زاید، اظهار داشت:نابرابری منبع شرور دیگر است و زمینه رشد فقر را فراهم می کند. فقر کمرشکن منبع ناامنی است. به همین دلیل، اگر در جامعه بی اخلاقی می بینیم و اینکه اقشار مختلف با دیگران مثل طعمه برخورد می کنند، به همین برمی گردد.مسئولیت فقر و گسترش ناامنی در اشکال مختلف حیات اجتماعی و فردی به صورت آسیب اجتماعی مثل خودکشی و قتل محصول ناامنی است. این اقتصاددان ادامه داد: اینها در جامعه ای اتفاق می افتد که ظرفیت های زیادی دارد و متهم اصلی نظام تصمیم گیری اساسی است. آنها که نرخ ارز را تعیین می کنند و تصمین می گیرند منابع نفت کجا مصرف شود.تسهیلات بانکی را با چه نرخی به چه کسی بدهیم. امکانات را به چه کسی بدهیم. شاهد شکل گیری اقتصاد رفاقتی هستیم. فقط حافظ منافع دوستان،خانواده و احزاب هستند.فرقی نمی کند چه حزبی حاکم باشد، این شکل کارکرد اقتصادی است. راغفر خطاب به مسئولان تصریح کرد:اگر امروز شاهد وضعیت بحرانی هستیم که به نظر من فراتر از بحران است، اخطار می دهیممانع بروز فاجعه شوند. تصمیماتی دربارهنرخ ارز گرفته شده کهمجلس و دولت با هم گرفتند، چگونه زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.صبح بیدار می شوید و می بینید سرمایه شما کاهش پیدا کرده است. بعد قیمت همه کالاها با توجه به آن تعیین می شود. وی با تاکید بر اینکهما باید صادقانه با مردم رفتار کنیم در غیر این صورت اعتمادشان از دست می رود، خاطرنشان کرد:آنچه که در شرایط کنونی اتفاق افتاده، پیامدهای گسترده ای دارد. من متهم به ایجاد ناامنی می شوم. قحطیاز طریق افزایش قیمت ارز در راه است. ما قاچاق بنزین داریم که طبیعتا توسط شبکه های مافیایی صورت می گیرد. مردم حاشیه کشور که نادیده گرفته شدند و همه مرزنشین های ما فقیرند و می بینند از سوی نظام از جیب شان منابعی خارج می شود، تصمیم می گیرند خودشان وارد عملشوند. این استاد دانشگاه افزود: هیجان نرخ ارز این شرایط را امکانپذیر کرده است. به همین دلیل هم نیازهای جامعه را ازکشور خارج می کنند. سال ٩٦ نسبت به سال ٩٥ بخشی از افزایش تولید انبار شده یعنی ٧٤ درصد مازاد بر تولید بوده است.این مسئله سبب شد که مردم با دلار ٣٥٠٠ تومانی نمی توانستند تقاضا کنند. اکنونکه آقایانبرای بودجه سال آینده نقشه کشیدند، قطعا ما با مشکلات جدی روبرو خواهیم بود. راغفر اضافه کرد: یکمیلیون و ١٠٠ هزار شغل براساس منابع رسمی از بین می رود. به بیماری اضافه می شود. نرخ تورم در همین مهرماه ٥٠ درصد است و تا پایان سال ٨٠ تا ٩٠ درصد خواهد شد. می گویند راهی نداریم ما نمی توانیم منابعرا تزریق کنیم، گویی هیچ راه حل دیگری نداریم. راه حل همانی است که در جنگ انجام دادیم.این شکلی که ما باید تقاضای ارز را کنترل کنیم باید واردات برخی کالاها را مثل خودروی لوکس را متوقف کنیم. وی به فعالیت کسانی که بر نظام تصمیم گیری تسلط دارند، اشاره کرد و ابراز داشت:تولید صنعتی که فعالیتی پرمشقت است در مقابل فعالیت تجاریساده و با فرار مالیاتی است.به همین دلیل هم در شرایط کنونی ما با مشکل تصمیم گیری در داخل مواجه هستیم کهربطی هم به تحریم ها ندارد. ١٠٠ هزار میلیارد رانت ارزی وارد جیبپتروشیمی ها می شود. کاش حداقل وارد جیب دولت می شد. منظور من از دولت، حاکمیت است. البته نقش کابینه تعیین کننده است. این تصمیمات خود دولت است. دولت باید واردات کالاهای لوکس را متوقف کند. آمریکایی ها طراحی کردند هر ارزی تزریق می شود، به این طریق خارج شود. این اقتصاددان ادامه داد: قربانیان اصلی این مسئلههمه مردم ایران هستند اما آنکه با یارانه زندگی می کند، دیگر چیزی ندارد. ما به سمت شورش پیش می رویم. بخشی شورش علیه خود است مثل خودسوزی.یک گروه دیگر به مسائلی مثل آسیب های روحی سقوط می کنند مثل افسردگی. این هم شورش است.یک شورش دیگر رشد جرم و جرائم است. تبر درآورده جلوی بنز که یا تبر می زنم یا پول بده. این شورش ناشی از ناامنی اقتصادی است. راغفر با بیان اینکه شورش دیگری هم هست که فرار مغزها است، عنوان کرد:کارگری که حقوق نگرفته، چگونه منابعش تامین شود و این باعث شورش می شود. همه این شورش ها شکل خواهد گرفت. برای پیشگیری باید ارز را به قیمتی که تولیدکننده بتواند تولید کند، نگه داریم که چهارهزار تومان است. اقدامی که باید صورت بگیرد کاهش نابرابری اجتماعی است. این جامعه بقا ندارد. نمی شود در سیاست کشور برخیحقوق شان ریالی باشد و برخی هزینه شان به تومانباشد و درآمدش به دلار باشد.