پایگاه خبری اسکان 19 مرداد 1398 ساعت 15:01 http://www.eskannews.com/news/21952/معاون-شهردار-تهران-هم-تراز-وزیر-جزو-مقامات-کشوری -------------------------------------------------- عنوان : معاون شهردار تهران، هم‌تراز معاون وزیر و جزو مقامات کشوری است -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز: روابط عمومی معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در مورد برخی ابهامات و اشارات نادرست در مورد انتصاب حامد مظاهریان به عنوان معاون شهردار تهران، گفت: براساس تبصره یک ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری، تعیین مشاغل هم ترازی بر عهده هیات وزیران است که هیات وزیران نیز در مصوبه ای، سه نفر از مسئولان را هم تراز وزرا اعلام کرده است: ا) دبیر شورای عالی امنیت ملی 2) شهردار تهران و 3) رئیس دفتر رئیس جمهور. با توجه به هم ترازی شهردار تهران، با وزرا، معاونان شهردار تهران نیز هم تراز معاونان وزیر قرار گرفته و مشمول بند ه ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند آن چه که به عنوان مصوبه هیات وزیران در خصوص تعیین محدودیت سنی مدیران قید شده، در واقع اصلاح یک بند از مصوبه برنامه آموزش و تربیت مدیران آینده دستگاه های اجرایی هست که در پنجم آذر ماه 1393 به تصویب رسیده است که از چند جهت قابل توجه است: 1️. در ماده یک مصوبه مذکور، پست های سیاسی مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری استثناء شده است .2️ مصوبه مذکور در خصوص داوطلبان پست های مدیریتی است که باید آموزش دیده و تربیت شوند و سقف سنی مذکور در بند 3 ماده 3 نیز در خصوص داوطلبان ورود به دوره مذکور است نه ملاک سنی برای انتصاب مدیران! 3️. آن چه که در قانون دارای محدودیت است، انتصاب مدیران بازنشسته است که دکتر حامد مظاهریان، با 54 سل سن، به واسطه عضویت در هیات علمی دانشگاه تهران، تا سن 70 سالگی قادر به ایفای مسئولیت خواهند بود. 4️. از رسانه های رسمی و مجازی انتظار می رود با مطالعه دقیق قانون، اقدام به انتشار مطالب کنند.