پایگاه خبری اسکان 27 مرداد 1398 ساعت 9:31 http://www.eskannews.com/news/22096/بردن-قانون-تشکیل-وزارتخانه-میراث-فرهنگی-شورای-حل-اختلاف-قوا-بدعت -------------------------------------------------- عضو کمیسیون فرهنگی مجلس عنوان : بردن قانون تشکیل وزارتخانه میراث فرهنگی به شورای حل اختلاف قوا بدعت است -------------------------------------------------- متن : اسکان نیوز:محمد اسماعیل سعیدی در گفت و گو با خبرنگار اسکان نیوز اظهار کرد: شورای حل اختلاف قوا برای چنین مواردی نیست چون اعتبار قانون مورد تأیید شورای نگهبان و مورد تصویب نمایندگان مجلس را نشانه می رود. قانون برای همه لازم الاجرا است. او افزود: بنابراین دولت باید پس از ابلاغ قانون وظایفی را که در این زمینه برعهده اش است؛ تشخیص دهد و به اجرا درآورد.انتخاب وزیر از سوی دولت به منظور رونق گردشگری و حفظ میراث فرهنگی و توسعه صنایع دستی و احصا موانع مهم و بزرگ پیش روی این سه حوزه و رفع آنها از سوی وزیر، موجب تقویت گردشگری می شود و ما را به دو هدف بزرگ که همانا معرفی فرهنگ و تاریخ و هنر و طبیعت کشورمان به جهانیان و عدم وابستگی به درآمد حاصل از نفت است؛ نائل می کند. نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تأکید بر این که شخص رییس جمهور نباید بگذارد بی توجهی به قانون بدعت شود، تصریح کرد:ما در موقعیت استراتژیک خاصی در جهان قرار گرفته ایم و گسترش گردشگری با تکیه بر اثار مهم تاریخی- فرهنگی-طبیعی موجب تقویت چهره فرهنگی ما در جهان و کشور می شود. گردشگری در داخل هم آیین مهر ورزی، دوستی و همبستگی و شناخت اقوام و آداب و رسوم را پایه گذاری می کند که سنگ بنای تقویت روحیه اتحاد بین مردم کشور است و افزون بر این ثمرات معنوی، با چرخش درآمد آن بین مردم ضمن تقویت اقتصاد غیر متکی به نفت، مردم بیشتر ترغیب به حفظ اثار طبیعی و تاریخی می شوند که این خود از تخریب میراث فرهنگی و محیط زیست جلوگیری می کند.